Sevim jest prawnikiem w zespole ds. odszkodowań, zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami drogowymi, wypadkami w miejscu pracy, potknięciami i poślizgnięciami oraz roszczeniami z tytułu zaniedbań klinicznych, w tym niezdolnością do zdiagnozowania schorzeń medycznych, nieodpowiednich recept na leki i zaniedbanych operacyjnych. Sevim zajmuje się również różnymi aplikacjami imigracyjnymi.

Sevim rozpoczęła aplikacje z Levenes i uzyskała tytuł prawnika w październiku 2015 r. Ukończyła studia na University of Hertfordshire i kurs praktyki prawnej w BPP Law School.

Sevim dołączyła do Levenes w 2008 r. Ukończyła szkolenie w prawie rodzinnym, karnym i imigracyjnym.

Sevim pracowała nad sprawami rozwodowymi , sprawami związanymi z przemocą w rodzinie, prawem dzieci, postępowań finansowych.

Sevim równiez uczęszczała na posterunki policji, by doradzać i pomagać zatrzymanym.

Sevim pacowała nad wieloma aplikacjami imigracyjnymi.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Chciałbym bardzo mocno podziękować za ciężki wkład pracy , cierpliwość i profesjonalna usługę z Pani strony