Wypadek w pracy UK

Kancelaria Prawna Levenes reprezentuje ofiary za wypadek w pracy w UK od ponad 30 lat, rozstrzygając skutecznie tysiące spraw rocznie uzyskując najwyższe możliwe odszkodowanie za wypadek w pracy w UK. Nasi renomowani prawnicy uzyskali miliony funtów odszkodowania dla naszych klientów. Nasze główne biuro znajduje się w Londynie, skąd działamy w imieniu klientów z całego kraju.

Więcej na temat naszych ostatnich zakończonych sukcesem spraw za wypadek w pracy, można znaleźć tutaj.

Działamy na zasadzie „Bez wygranej, Bez opłat”. Co więcej, naszym celem jest pomoc ofiarom za wypadek w pracy w odzyskaniu maksymalnego odszkodowania, do którego są uprawnieni. Nade wszystko, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu sprawy dostarczamy wysokiej jakości usług. Tym samym, upewniamy się, że Państwa roszczenie o odszkodowanie za wypadek w pracy jest rozpatrywane profesjonalnie.

Każdego roku około 30.000 osób odnosi poważne obrażenia w miejscu pracy. Jeśli są Państwo jedną z nich, mogą być Państwo uprawnieni aby uzyskać odszkodowanie w wyniku wypadku w pracy.

Wiodąca kancelaria prawna z wysoko wykwalifikowanymi Polskimi i Angielskimi prawnikami

Levenes zatrudnia mówiących po polsku prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie roszczeń za wypadek w pracy w UK. To znaczy zatem że, Państwa sprawa o odszkodowanie zostanie poprowadzona przez w pełni wykwalifikowanego w Anglii polskojęzycznego prawnika.

My nie polegamy na tłumaczach w przeciwieństwie do niektórych kancelarii prawnych lub firm roszczeniowych. Dzięki czemu, zawsze będziecie Państwo mieli bezpośredni dostęp do profesjonalnej porady doświadczonego prawnika, mówiącego w Państwa języku.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „O Nas”, w każdej chwili możecie Państwo sprawdzić profile naszych prawników. Nie pomijając przy tym że, wiele firm twierdzi, że mają doświadczenie w obsłudze roszczeń za wypadek drogowy, lecz nie pokazują swoich profili. Z tego powodu, nie będziecie Państwo wiedzieć, z kim tak naprawdę macie do czynienia. Bardzo proszę sprawdzić nasze akredytacje tutaj.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK

Jeżeli mieliście Państwo wypadek w pracy w UK i doznaliście Państwo obrażeń, a wypadek nie był Państwa winą, lub gdy zmagacie się Państwo z problemami zdrowotnymi powstałymi na skutek warunków w pracy, jesteśmy tutaj, aby zapewnić Państwu najwyższe możliwe odszkodowanie.

Możecie Państwo ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK bez względu na rodzaj zatrudnienia. Niezależnie od tego, czy jest się zatrudnionym w pełnym czy też w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy tymczasowi, samozatrudnieni wykonawcy lub nawet osoby znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa jako goście w momencie wypadku mogą również ubiegać się o odszkodowanie. 

Proszę zadzwonić do nas teraz, aby dowiedzieć się, czy mogą Państwo złożyć wniosek o odszkodowanie z powodu wypadku w pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w pracy i jest prawnie zobowiązany do:

Posiadania ubezpieczenie na wypadek, gdy którykolwiek z jego pracowników doznał urazu w wyniku wypadku w pracy.
Dokonania oceny ryzyka w miejscu pracy, i sposobu wykonywania Państwa pracy, aby upewnić się, że bezpiecznie Państwo wykonują swoją pracę.
Dążenie do bezpiecznego systemu pracy, który w jak największym stopniu zmniejszy jakiekolwiek ryzyko obrażeń.
Udostępnienia odpowiednich narzędzi i sprzętu roboczego, spełniającego określone normy bezpieczeństwa.
Utrzymania narzędzi i sprzętu roboczego w dobrym stanie.
Podejmowania działań mających na celu unikanie pracy na wysokości.
W przypadku braku możliwości uniknięcia pracy na wysokości – zapewnienia wymagań bezpieczeństwa na rusztowaniu, platformach, drabin i innych konstrukcji, będących kluczowym elementem charakteru pracy na wysokości.
Umożliwienia bezpiecznych tras, ciągów komunikacyjnych na całym terenie miejsca pracy, w tym bezpiecznego wyjścia ewakuacyjnego.
Protekcji pracowników poruszających się pieszo, szczególnie, gdy używane są wózki widłowe, LLOPs-y lub inny sprzęt mobilny.
Usankcjonowania bezpiecznego środowiska pracy, adekwatnego do wykonywanej pracy, w tym odpowiedniej wentyalcji, oświetlenia itp.
Zapewnienia pracownikom wystarczającej przestrzeni miejsca pracy do jej bezpiecznego wykonywania.
Wyposażenia pracowników w odpowiednią odzież ochronną, spełniającą normy określone prawem, w tym m.in. obuwie ochronne, kask, rękawiczki, gogle itp.
Ochrony pracowników przed niebezpiecznymi maszynami i przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez ruchome części maszyn.
Wdrożenia odpowiedniego szkolenia umożliwiającego pracownikom zrozumienie zasad bezpieczeństwa pracy.
Sprawowania nadzoru nad pracownikami, zapewniającego przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa pracy.
Zabezpieczenia ochrony pracownikom przed narażeniem ich na działanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak opary i pyły.
Wypłaty odszkodowanie lub zrekopensowanie szkody pracownika, w sytuacji powstałej na skutek spowodowania wypadku przez współpracownika.
Prowadzenia księgi wypadków, służącej do rejestracji wszystkich wypadków.
Zgłaszania wszystkich poważnych wypadków do BHP.
Odszkodowania-za-wypadek-w-pracy-bez-wygranej-bez-opłaty

Roszczenia: wypadek w pracy UK

Sprawy z tytułu wypadku w pracy mogą być relatywnie nieskomplikowane. Prawnik musi być w stanie udowodnić, że pracodawca nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Podczas kiedy nie dochował nałożonego prawem obowiązku usunięcia lub zredukowania zagrożenia, które przyczyniło się do wypadku w pracy.

Kiedy, więc sąd uzna, że pracodawca mógł podjąć „stosowne kroki”, aby zapobiec wypadkowi w pracy, jest prawdopodobne, że Państwa roszczenie zakończy się sukcesem.

Aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie z powodu wypadku w pracy, prosimy o kontakt.

Polscy prawnicy zajmujący się odszkodowaniami za wypadek w pracy w UK

Rozpatrujemy wszelkiego typu sprawy dla ludzi zatrudnionych w różnych sektorach, począwszy od przemysłu budowlanego, poprzez produkcję i rolnictwo, skończywszy na biurach, sklepach i restauracjach. Więc, jeżeli doznali Państwo obrażeń w pracy z powodu zaniedbania pracodawcy, współpracownika albo też stosowanych materiałów lub sprzętu, proszę skontaktować się z nami.

Śmiertelne wypadki w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy na zasadzie bez wygranej, bez opłaty.

Oferujemy usługę “bez wygranej, bez opłaty”, gdzie możecie Państwo być pewni, że nie będziecie musieli ponosić kosztów, jeśli sprawa nie odniesie sukcesu. Mając na uwadze ogólnokrajowy zasięg możemy odwiedzić Państwa w domu, pracy lub w szpitalu. Nasi prawnicy każdego roku skutecznie rozstrzygają tysiące spraw, zapewniając naszym klientom odszkodowanie za wypadki w pracy od £1,000 do ponad £1,000.000, np. w wyniku poniższych przypadków.

doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań

Skontaktujcie się Państwo z naszym doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań, jeśli zostali Państwo dotknięci przez którąkolwiek z powyższych sytuacji.

Po nawiązaniu z nami kontakt, w ciągu godziny zgłosi się do Państwa jeden z naszych prawników i doradzi czy mają Państwo roszczenie.

Jakie kroki powinny zostać podjęte po wypadku w pracy:

Zgłoś wypadek swojemu przełożonemu lub kierownikowi.
Nalegaj, aby zarejestrowano wypadek w książce wypadków.
Zobacz się z first aider- osoba od udzielania pierwszej pomocy i poprośic o wezwanie karetki, jeśli to konieczne.
Idź do szpitala, lub odwiedź swojego lekarza rodzinnego.
Spróbuj zrobić zdjęcia miejsca wypadku, jeśli jest to możliwe.
Polski-prawnik-wypadki-w-pracy

Przede wszystkim, musimy znać kluczowe szczegóły dotyczące wypadku, szczególnie, kiedy i jak doszło do wypadku. Również potrzebujemy informacji na temat obrażeń poniesionych na skutek wypadku.

Poza tym, poprosimy o szczegółowe informacje na temat tego, czy otrzymali Państwo jakąkolwiek pomoc medyczną. Ważne jest również, aby wiedzieć, czy byli świadkowie wypadku, tacy jak np. współpracownicy. Będziemy prosić o wszystkie szczegóły wraz z kopiami wszelkich zdjęć, które zostały zrobione w związku z wypadkiem. Pomoże nam to wyobrazić sobie okoliczności wypadku i ustalić podstawy do roszczenia z tytułu wypadku w pracy.

Podsumowując, ważne jest, aby od razu skontaktować się z nami, ponieważ możemy również pomóc w leczeniu, wsparciu i rehabilitacji po Państwa wypadku.

Kwota odszkodowania za wypadek w pracy

Wysokość odszkodowania, które mogą Państwo otrzymać w wyniku wypadku w pracy, zależy częściowo od okoliczności oraz od tego, jak poważne są Państwa obrażenia. Tutaj znajdziecie Państwo wytyczne, dotyczące wysokości odszkodowania za doznane obrażenia.

Jednakże mogą Państwo również mieć podstawy wnoszenia roszczenia o dodatkowe kwoty jeśli wykażą Państwo i ubiegają się Państwo o:

Rekompensatę utraty dochodów, w tym przyszłych strat i strat spowodowanych zwolnieniem chorobowym z pracy.Zmianę Państwa zdolności do wykonywania pracy w przyszłości.Koszty podróży i zakwaterowania.Opiekę i pomoc domową.Adaptację domu lub samochodu do Państwa potrzeb.Rachunki medyczne.

Główne przyczyny wypadków w pracy

Urazy w wyniku wypadku w pracy zdarzają się, gdy środki bezpieczeństwa nie są wprowadzane lub gdy nie są przestrzegane lub egzekwowane. Najczęstsze przyczyny to defekty w sprzęcie, a także źle zmontowane konstrukcje, rusztowania czy regały. Wycieki, które nie są wystarczająco szybko i dokładnie usunięte, mogą spowodować upadki, a brak szkoleń lub sprzętu ochronnego może spowodować poważne obrażenia w miejscu pracy.

Często zdarzają się wypadki z pojazdami, takimi jak wózki widłowe, zwłaszcza na placach budowy i w zakładach przemysłowych.

Zajmujemy się również sprawy dotyczące chorób przemysłowych i zawodowych obejmujące problemy układu oddechowego spowodowane kurzem, środkami chemicznymi i oparami, jak np: pylica płuc, astma zawodowa, rozedma, schorzenia wywołane azbestem włączając azbestozę i międzybłoniaka opłucnej; utratę słuchu w wyniku pracy w hałasie; zespół wibracyjny [Vibration White Finger] spowodowany pracą przy narzędziach wibrujących; schorzenia skóry wywołane środkami chemicznymi lub innymi substancjami drażniącymi oraz „kolano górnika” [Miner’s Knee] spowodowane przewlekłym klękaniem i przebywaniem w pozycji na czworaka.

 

Śmiertelne wypadki w pracy

Tego typu wypadki w pracy są bardzo częste w branży budowlanej czy w rolnictwie.

Wypadki te są tragiczne dla bliskich, a także powodują trudności finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, szczególnie jeśli zmarły był jedynym “żywicielem rodziny”. Nigdy się nie myśli, że stanie się to z Państwa ukochaną osobą. Jest to nie tylko trudna sytuacja dla kogoś, kogo kochasz, ale także procesy prawne, przez który trzeba przejść, może być przytłaczający. Zważywszy na to, w tym momencie potrzebują Państwo przyjaznego i sympatycznego słuchacza, który może Państwa wysłuchać, a także wyjaśnić w jasny sposób, na czym te procesy prawne polegają.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ponieważ nasz zespół prawników ds. odszkodowań za wypadek w pracy w UK, również zajmuje się wieloma roszczeniami dotyczącymi śmiertelnych wypadków w pracy.

Czy można wnieść roszczenie o odszkodowanie, będąc na umowie o pracę w zerowym wymiarze czasu?

Tak, pracownicy objęci umową o pracę w zerowym wymiarze czasu, mają prawo do otrzymania szkolenia, narzędzi i wsparcia, aby pracować bezpiecznie. Państwa pracodawca zobowiązany jest prawnie do zapewnienia bezpieczeństwa i bezpiecznego miejsca pracy.

Czas na wniesienie roszczenia za wypadek w pracy?

Zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi prawnikami ds. odszkodowań, jeśli ulegli Państwo nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy. Wszelkie roszczenia w UK, powinny być składane w ciągu trzech lat od czasu wypadku w pracy.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Field is required!

Pani Barbaro jestem Pani bardzo wdzieczny za pomoc w uzyskaniu odszodowania