Select Page

Wypadek w szkole odszkodowanie

Około 9 mln uczniów uczęszcza do szkół w Wielkiej Brytanii.

Szkoły są ruchliwymi miejscami i nieuchronnie zdarzają się tam wypadki. Dzieci są podatne na wypadki, i każdy rodzic to wie. Przewracanie się od czasu do czasu jest częścią naturalnego rozwoju dziecka. Na szczęście dzieci bardzo dobrze regenerują się po drobnych urazach. Jednak od czasu do czasu zdarzają się poważniejsze obrażenia i jeśli zdarzy się to Państwa dziecku w szkole, mogą chcieć Państwo wiedzieć, czy złożyć wniosek o odszkodowanie dla Państwa dziecka.

Nasi prawnicy zajmujący się obrażeniami ciała mają ogromne doświadczenie i zajmowali się wieloma roszczeniami z tytułu obrażeń dzieci. Jeśli Państwa dziecko ulegnie wypadkowi z winy innej osoby, możemy doradzić, czy można złożyć wniosek o odszkodowanie w jego imieniu.

Dowiedz się w ciągu godziny, czy masz roszczenie

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole

Szkoda doznana przez dziecko w szkole nie prowadzi automatycznie do roszczenia o odszkodowanie. Podobnie jak w przypadku większości innych roszczeń, konieczne jest wykazanie, że szkoła naruszyła swoje obowiązki wobec dziecka. Obowiązek szkoły jest taki sam jak rodzica. W rzeczywistości w odniesieniu do tego często używa się łacińskiego wyrażenia „in loco parentis” – dosłownie ,,szkoła działa w miejsce rodzica’’.

Jeśli sam teren szkoły był bezpieczny i żaden nauczyciel ani rodzic nie mógł zapobiec obrażeniu, nie można wnosić żadnych roszczeń. Przykładem może być sytuacja, w której dwoje dzieci wpadło na siebie na placu zabaw lub podczas lekcji wychowania fizycznego. Z drugiej strony można by oczekiwać, że w szkole obowiązują zasady dotyczące bezpieczeństwa wszystkich.
Tak, więc np., jeśli podczas lekcji wychowania fizycznego nauczyciel nie nadzorował właściwie dziecka, kiedy on używał sprzętu gimnastycznego, szkoła może być odpowiedzialna. Podobnie, pomieszczenia i sprzęt muszą być właściwie utrzymane, a działania powinny być oceniane. Na przykład lekcje przedmiotów ścisłych z udziałem chemikaliów czy wycieczki szkolne.

Szkoły ponoszą również odpowiedzialność za wszelkie fizyczne lub seksualne wykorzystywanie dziecka przez członka personelu.

Typowe wypadki z udziałem dzieci
Prawnicy Levenes zajmujący się obrażeniami ciała mają duże doświadczenie we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących dzieci. Nasza wiedza obejmuje roszczenia dotyczące:
Wypadki na wesołych miasteczkach i placach zabaw
Wypadki w szkole na boisku, w klasie lub na wycieczkach i wyprawach
Wypadki podczas zajęć przygodowych grup młodzieży
Wypadki drogowe
Wypadki rowerowe
Zaniedbania medyczne i błędy w sztuce lekarskiej
Obrażenia doznane w miejscu publicznym
Niebezpieczne produkty

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie

Dzieci mogą złożyć roszczenie w dowolnym momencie do ukończenia 21-go roku życia za wypadki, które wydarzyły się przed ukończeniem 18-go roku życia. Gdy dziecko ukończyło 18-sty rok życia, może samodzielnie dochodzić roszczenia. W niektórych przypadkach istnieją pewne wyjątki i nie jest dobrym pomysłem czekać z wniesieniem roszczenia, ponieważ dowody mogą nie być już łatwo dostępne. Zasięgnij porady tak szybko, jak to możliwe, zaraz po wypadku dziecka.

Co robić po wypadku

Szkoła powinna skontaktować się z rodzicami każdego dziecka, które uległo wypadkowi.

Każdy rodzic boi się takiego wezwania. Jeśli otrzymają Państwo takie wezwanie, zachowaj spokój i uważnie słuchaj tego, co jest powiedziane.

Kiedy zobaczą Państwo swoje dziecko, naturalnie zapytają Państwo, co się stało, ale w zależności od jego wieku, może być trudno dociec jasnego wyjaśnienia, co się stało.

Szkoła powinna również prowadzić rejestr tego, co się wydarzyło, w tym wszelkie rejestry udzielonej pierwszej pomocy.

Masz prawo do kopii tych dokumentów. Jeśli uraz był poważny, szkoła powinna przeprowadzić pełne dochodzenie i mają Państwo prawo do otrzymania kopii każdego raportu, który przygotuje szkoła.

Mogą Państwo także odbyć spotkanie z dyrektorem szkoły, aby omówić, co się stało.

Zalecamy szybkie skontaktowanie się z nami po incydencie, abyśmy mogli doradzić, jakie działania należy podjąć.

Zadzwoń pod numer jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała

Wartość roszczenie

Kwota roszczenia Państwa dziecka zależy od zgromadzonych dowodów dotyczących tego, jakich obrażeń doznało, a także jakie straty finansowe wystąpiły.

Mogą to być roszczenia z tytułu bólu, cierpienia i utraty udogodnień, które zostaną określone na podstawie dowodów medycznych.

Inne roszczenia, które można złożyć, obejmują koszty leczenia, koszty podróży i utratę zarobków rodzica, który musiał wziąć wolne od pracy, aby opiekować się dzieckiem.

Każda sprawa jest rozstrzygana na podstawie faktów, a my szczegółowo doradzimy, czego można się domagać.

Limitacja

Dzieci mogą złożyć roszczenie do ukończenia 21-go roku życia za wypadki, które miały miejsce przed ukończeniem 18-tego roku życia. Do czasu ukończenia przez dziecko 18-tu lat, to osoba dorosła musi działać w jego imieniu, aby poinstruować nas i złożyć za nie roszczenie. Istnieją pewne wyjątki. W niektórych przypadkach nie jest dobrym pomysłem czekać z wniesieniem roszczenia, ponieważ dowody mogą nie być już łatwo dostępne.

Powinni Państwo jak najszybciej skontaktować się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wstępnej konsultacji.

Jak długo trwa sprawa

Typowe roszczenie tego typu potrwa 12-18 miesięcy. Jeśli obrażenia były poważne, roszczenie może potrwać dłużej.

Po uregulowaniu roszczeń, ugoda musi zostać zatwierdzona przez sąd. Zalecamy, aby sąd zatwierdził ugodę tylko wtedy, gdy mamy jasne dowody, a ugoda leży w najlepszym interesie dziecka.

Dlaczego wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

 • Ponad 100 lat połączonego doświadczenia - Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.
 • Silni procesowo - Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.
 • Empatia - jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.
 • Indywidualne podejście - Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.
 • Podejście dostosowane do potrzeb - Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.
 • Jasna komunikacja - Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.
 • Maksymalne odszkodowanie - Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.
 • Pełna uwaga - Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Witam, wczoraj otrzymałem pieniądze na konto, bardzo dziękuję Pani i Firmie Levenes za pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Życzę Państwu na przyszłość samych sukcesów i jeszcze raz dziękuję.