Select Page

Niebezpieczne substancje w pracy

Niektóre z najpoważniejszych urazów przy pracy występują, gdy pracownicy są narażeni na działanie niebezpiecznych substancji.

Accident at Work Claims

Co to są niebezpieczne substancje?

Przemysł chemiczny jest najbardziej oczywistym przykładem branży, w której występują niebezpieczne substancje, ale mogą być Państwo zaskoczeni słysząc, że istnieją niebezpieczne substancje, które mogą powodować obrażenia w wielu innych miejscach pracy.

Poniżej przykłady roszczeń wynikające z narażenia na niebezpieczne substancje:

 • Astma zawodowa wynikająca z narażenia na chemikalia używane w szkutnictwie i innych gałęziach przemysłu.
 • Zapalenie skóry spowodowane ekspozycją silnych detergentów i innych produktów czyszczących.
 • Oparzenia, w tym oczu spowodowane rozpryskami kwasów.
 • Problemy z oddychaniem spowodowane narażeniem na chemikalia lub kurz.
 • Międzybłoniak spowodowany wdychaniem włókien azbestu.

 

Przeczytaj tutaj przykładowe roszczenie z powodu astmy zawodowej i jak prawnicy Levenes do spraw roszczeń z tytułu poważnych obrażeń byli w stanie pomóc.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawcy mają obowiązki wobec pracowników wynikające z ryzyka odniesienia obrażeń na skutek narażenia na niebezpieczne substancje dla zdrowia. Obowiązki te są określone w przepisach dotyczących kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia znanych, jako COSHH.

Pracodawcy nie mogą zlecać żadnej pracy ani zezwalać żadnemu pracownikowi na wykonywanie jakiejkolwiek pracy, dopóki nie przeprowadzą odpowiedniej oceny ryzyka, a następnie nie wdrożą niezbędnych środków w celu jego kontroli.

Pracodawca musi zapewnić działania zapobiegające ryzyku lub odpowiednią kontrolę nad nim.

Ocena ryzyka powinna być regularnie aktualizowana.

Należy opracować bezpieczne systemy pracy i zapewnić pracownikom regularne szkolenia, aby procedury bezpieczeństwa były dla wszystkich zrozumiałe.

Szkolenia powinny obejmować postępowania np. zapewnienie ostrożnego i szybkiego obchodzenia się z wyciekami. Na wszystkich miejscach pracy muszą być osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy, a w przypadku miejsc pracy, w których znajdują się niebezpieczne chemikalia, osoby udzielające pierwszej pomocy powinny wiedzieć, co robić w przypadku kontaktu chemikaliów ze skórą lub płucami.

Pracodawcy powinni przeprowadzać regularne kontrole lekarskie tam, gdzie pracownicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Niebezpieczne substancje należy przechowywać z należytą ostrożnością. Używane znaki ostrzegawcze muszą mieć charakter informacyjny.

Od czasu do czasu, gdy pracodawca zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z tych przepisów, dochodzi do urazów.

Jeśli odnieśli Państwo obrażeń w wyniku zetknięcia z niebezpieczną substancją, będą mogli Państwo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za obrażenia i straty.

Proszę zadzwonić do nas teraz, aby dowiedzieć się, czy mogą Państwo złożyć wniosek o odszkodowanie z powodu obrażeń w wyniku zetknięcia z niebezpieczną substancją.
Accident at Work Claims

Jak narażeni są pracownicy

 

Narażenie może nastąpić z różnych powodów.

Branże wytwarzające opary i pyły muszą mieć systemy, które odsysają zanieczyszczone powietrze z dala od pracownika.

Pracownicy potrzebują również odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, np. masek, rękawic, butów czy kombinezonów.

W wielu przypadkach systemy wyciągu powietrza nie są odpowiednio konserwowane i nie usuwają skutecznie zanieczyszczonego powietrza. Pracodawcy wyposażają w maski, które nie są wystarczająco skuteczne do danego zadania, filtry powietrza szybko się brudzą i/lub nie są wymieniane wystarczająco często, a używane rękawice nie są wystarczająco grube lub odpowiedniej długości.

We wszystkich tych przypadkach pracodawca nie kontrolował odpowiednio zagrożenia i to było przyczyną obrażeń.

Dlaczego wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

 • Ponad 100 lat połączonego doświadczenia - Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.
 • Silni procesowo - Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.
 • Empatia - jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.
 • Indywidualne podejście - Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.
 • Podejście dostosowane do potrzeb - Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.
 • Jasna komunikacja - Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.
 • Maksymalne odszkodowanie - Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.
 • Pełna uwaga - Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.

Roszczenie dotyczące niebezpiecznych substancji

Jeśli doznali Państwo urazu lub stan zdrowia pogorszył się na skutek kontaktu z niebezpiecznymi substancjami w pracy, mogą Państwo ubiegać się o odszkodowanie.

Aby ubiegać się o roszczenie z tytułu obrażeń, które nastąpiły w wyniku zaniedbania pracodawcy, muszą Państwo udowodnić, że mieli Państwo kontakt z niebezpieczną substancją i że to było przyczyną obrażeń.

W wielu przypadkach, takich jak oparzenia spowodowane spryskaniem silnymi chemikaliami, będzie to oczywiste. W innych przypadkach narażenie może być wynikiem wdychania mikroskopijnych cząstek pyłu lub oparów, a wpływ tego na zdrowie może nie być od razu widoczne.

W przypadku astmy zawodowej, jeśli cierpią Państwo z powodu zaburzeń oddychania, ale stan ten znacznie się poprawia po 2 tygodniach urlopu może to być wskazówką, co wpływa na pogorszenie Państwa stanu zdrowia.

We wszystkich tych przypadkach uzyskamy niezbędne ekspertyzy medyczne, aby udowodnić, że obrażenia były spowodowane kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. W niektórych przypadkach eksperci w dziedzinie zdrowia środowiskowego i higieny przemysłowej, ocenią środki kontroli w miejscu pracy.

Pomocne dla roszczenia może okazać się też wsparcie współpracowników, jeśli inni pracownicy skarżą się na podobne problemy zdrowotne. Pomoc lekarska wtedy jest niezbędna. W przypadkach oparzeń jest to oczywiste, ale w przypadkach astmy należy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym i poinformować go, jeśli uważają Państwo, że warunki pracy mogą powodować lub przyczyniać się do złego stanu Państwa zdrowia.

Termin na zgłoszenie roszczenia

Termin na wniesienie roszczenia wynosi 3 lata, ale może to być skomplikowane, kiedy ten okres się zaczął. W przypadku oparzeń spowodowanych wyciekiem chemicznym będzie to oczywiste, 3-letni okres liczony jest od daty zdarzenia.

W przypadku długotrwałego narażenia na oddziaływanie chemikaliów, 3 lata zaczynają biec, gdy było oczywiste lub powinno być dla Państwa oczywiste, że doznali Państwo urazu lub stan zdrowia się pogorszył, w chwili kontaktu z niebezpieczną substancją.

Bardzo ważne jest, aby po rozmowie z lekarzem skontaktować się z nami. Gdy lekarz stwierdzi, że Państwa zły stan zdrowia może być związany z pracą, czas ucieka i radzimy natychmiast podjąć działania w celu uzyskania roszczenia.

W przypadku międzybłoniaka, diagnoza może nastąpić dziesiątki lat po kontakcie z niebezpiecznymi substancjami i w takich przypadkach musimy szybko działać, aby uzyskać wszystkie niezbędne dowody, gdy tylko choroba zostanie zdiagnozowana

No Win No Fee Claims

Ile można uzyskać odszkodowania?

Wysokość odszkodowania za odniesione obrażenia, będzie zależeć od powagi urazów oraz ich wpływu na Państwa pracę i życie domowe. Aby zobaczyć jakie są rodzaje odszkodowań przyznawanych, proszę odwiedzić tę stronę.

Kiedy dochodzi do poważnych obrażeń ciała, często konieczne jest zdobycie szeregu opinii medycznych i zaangażowanie biegłych sądowych z kilku dziedzin, zanim wartość Państwa roszczenia będzie mogła zostać właściwie i profesjonalnie oceniona.

Nasz zespół prawników ds. odszkodowań zadba również o dochodzenie wszystkich Państwa strat finansowych, w tym strat już poniesionych i strat, które prawdopodobnie poniosą Państwa w przyszłości. Dlatego w celu odzyskania wszystkich strat i wydatków finansowych należy zachować wszelkie dokumenty i/lub dowody fotograficzne, takie jak odcinki wypłat, faktury, itp.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Chciałbym bardzo mocno podziękować za ciężki wkład pracy , cierpliwość i profesjonalna usługę z Pani strony