Tim uzyskał kwalifikacje adwokata w 1992 roku. Od 1996 roku jest członkiem organizacji Law Society’s Personal Injury Panel (Organizacja prawna dzialajaca na rzecz osób z urszczerbkiem na zdrowiu po wypadkach). Tim jest również członkiem Association of Personal Injury Lawyers and Push Bikes (organizacji zajmującej się bezpieczeństwem rowerzystów na drodze) oraz działa na rzecz kampanii kolarskiej w Birmingham. Tim dołączył do firmy Levenes w 2000 roku i został Partnerem w 2004 roku. Tim jest partnerem zarządzającym w biurze w Londynie. Tim prowadzi wszystkie rodzaje spraw z zakresu uszczerbku na zdrowiu, jednakże w szczególności specjalizuje się w wypadkach z udziałem rowerzystów, wypadkach drogowych, wypadkach w pracy oraz w wypadkach, w których poszkodowany doznał poważnego urazu mózgu.

Tim prowadzi zespół zajmujący się pomocą poszkodowanym z Polski, Czech, Słowacji, oraz Łotwy. Tim posiada duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie, w których wypadek miał miejsce zagranicą oraz sporna jest kwestia jurysdykcji.

Poza pracą Tim jest Przewodniczącym Zarządu Szkoły.

Do jego hobby należy żeglarstwo kanałowe, które uprawia na szeroką skalę w Anglii, Irlandii, Belgii, Holandii i Francji. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Sprawności w nawigacji łodzii napędzanych silnikiem na wodach śródlądowych.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email