Select Page

Wypadek z winy współpracowników

Wiele obrażeń w pracy jest spowodowane zaniedbaniem współpracowników, a my często jesteśmy pytani, w jaki sposób można w takich okolicznościach dochodzić odszkodowania za obrażenia, gdy pracodawca sam w sobie nie jest winny.

Odpowiedź brzmi: “odpowiedzialność zastępcza”, czyli vicarious liability, co oznacza, że można wystąpić przeciwko pracodawcy osoby z powodu, której doszło do obrażeń w miejscu pracy. Każdy pracownik ma obowiązek dbać o swoich współpracowników, aby zapewnić, że praca wykonywana jest w sposób bezpieczny i nie spowoduje obrażeń.

Jeśli współpracownik dopuścił się zaniedbań, przez co spowodował obrażenia, można złożyć roszczenie przeciwko pracodawcy, ponieważ to pracodawca jest zastępczo odpowiedzialny za zaniedbanie. Krótko mówiąc nawet, jeśli pracodawca nie zrobił nic złego, musi przyjąć odpowiedzialność. Jest to uczciwe tylko w sytuacji, gdy weźmiemy pod uwagę, że pracodawca ma ubezpieczenie do wypłaty roszczeń za szkody, podczas gdy współpracownik takiego ubezpieczenia nie posiada. To znaczy, że można ubiegać się o roszczenie tak długo jak współpracownik, który spowodował wypadek działał w ramach zatrudnienia.

Przeczytaj tutaj przykładowe roszczenie za obrażenia w pracy do których przyczynił się współpracownik i jak prawnicy Levenes do spraw roszczeń z tytułu poważnych obrażeń byli w stanie pomóc.

Accident at Work Claims

Najczęstsze rodzaje wypadków z winy współpracowników

Urazy mogą zdarzyć się na wiele różnych sposobów, ale najczęstsze przykłady to:

 

 • Uderzenie przez wózek widłowy z powodu zaniedbania kierowcy.
 • Potknięcie się lub poślizgnięcie, gdy współpracownik upuścił lub wyrzucił coś na podłogę biura, sklepu lub magazynu.
 • Niedbałe pozostawianie materiałów w niebezpiecznym miejscu lub w niebezpiecznych warunkach.
 • Nieostrożne obchodzenie się z niebezpiecznymi materiałami, takimi jak chemikalia powodujące oparzenia.
 • Niedbałe obchodzenie się z narzędziami i sprzętem.
 • Materiały spadające z rusztowania na pracowników, którzy pracują poniżej.
 • Przemoc fizyczna ze strony współpracowników.
Aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie z powodu wypadku w pracy z wysokości, prosimy o kontakt

Czy roszczenia wynikające z działań współpracowników są trudne do wygrania

 

Każdy przypadek rozstrzyga się na podstawie własnych faktów, ale większość z nich kończy się sukcesem, gdy jest oczywiste, że winny był współpracownik, tak jak w większości powyższych przykładów.

Mogą istnieć bardziej złożone przypadki, w których odpowiedzialność nie jest tak oczywiste. Na przykład na placu budowy, gdzie w pobliżu pracuje wielu niezależnych wykonawców, nie zawsze jest jasne, dla kogo każdy z nich pracował. W takich przypadkach Kancelaria Levenes zawsze dokładnie rozważy dowody i doradzi jak najlepiej przedstawić roszczenie w Państwa najlepszym interesie.

Dlaczego wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

 • Ponad 100 lat połączonego doświadczenia - Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.
 • Silni procesowo - Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.
 • Empatia - jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.
 • Indywidualne podejście - Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.
 • Podejście dostosowane do potrzeb - Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.
 • Jasna komunikacja - Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.
 • Maksymalne odszkodowanie - Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.
 • Pełna uwaga - Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.

Co zrobić, jeśli doznali Państwo obrażeń w pracy z winy współpracownika

Zalecamy wykonanie następujących czynności:

 

 • Natychmiast zgłosić incydent swojemu kierownikowi lub przełożonemu.
 • Upewnić się, że pracodawca zachowa pisemny zapis incydentu.
 • Uzyskać pomoc medyczną w przypadku odniesionych obrażeń.
 • Zrobić zdjęcia miejsca incydentu, jeśli możliwe.
 • Zgłosić incydent do policji.

Do jakich obrażeń może dojść z winy współpracownika

Na szczęście większość obrażeń nie jest poważna, ale w niektórych przypadkach dochodzi do bardzo poważnych obrażeń.

Rodzaje obrażeń spowodowanych przez współpracowników mogą obejmować:

 

 • Urazy nóg
 • Urazy pleców
 • Złamania
 • Urazy mózgu
 • Uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Amputacja
No Win No Fee Claims

Przemoc fizyczna ze strony współpracowników

Przypadki te są bardziej złożone i wymagają bardzo ostrożnego rozważenia. Stosowanie przemocy fizycznej wobec współpracownika nie jest częścią żadnej pracy, więc argument będzie taki, że pracodawca nie może być odpowiedzialny za działania swojego agresywnego pracownika.

Jednak te sprawy mogą zakończyć się sukcesem na podstawie ich indywidualnych faktów. Na przykład, jeśli bramkarz w klubie nocnym dźgnie kogoś podczas usuwania go z lokalu, to oczywiście wykonuje swoją pracę, ale w bardzo brutalny sposób, więc jego pracodawca będzie za to odpowiedzialny. W jednym niedawnym przypadku pracodawca został uznany za odpowiedzialnego, gdy członek personelu pokłócił się z klientem, następnie wyprowadził go z budynku i zaatakował. W innym przypadku pracodawca poniósł odpowiedzialność za przemoc menedżera przeciwko pracownikowi, mimo że stało się to na firmowej Wigilii. Wynikało to z faktu, że argument, który doprowadził do ataku menedżera, dotyczył wyników sprzedaży, a więc był związany z pracą

Sądy orzekły, że jeśli kwestia, która doprowadziła do ataku, była wystarczająco ściśle związana z pracą, wtedy odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Każda sprawa rozstrzygana jest na podstawie własnych faktów i jeśli zostali Państwo napadnięci przez współpracownika, Levenes doradzi czy mają Państwo roszczenie. Możemy również rozważyć uprawnienie do ubiegania się o odszkodowanie za obrażenia karne.

W jakikolwiek sposób doszło do obrażeń w wyniku działań współpracownika, nasi prawnicy doradzą i poprowadzą Państwa przez proces, aby uzyskać jak najlepszy wynik dla Państwa.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia z winy współpracowników:

Kancelaria Levenes przez wiele lat zajmowała się wieloma tysiącami tego typu roszczeń.

Jeśli chcą Państwo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie po odniesionych obrażeniach spowodowanych przez współpracownika, koniecznie skontaktujcie się z nami jak najszybciej.

Po naszej bezpłatnej wstępnej konsultacji, kiedy rozważymy zasadność roszczenia, jeśli zgodzimy się zająć Państwa sprawą, będziemy współpracować Państwem w celu przedstawienia sprawy. W tym w celu uzyskamy wszystkie niezbędne dowody na poparcie roszczenie.

Uzyskamy dowody medyczne dotyczące obrażeń, biorąc pod uwagę szczegółowo, w jaki sposób uraz wpłynął na Państwa oraz omówimy z Państwem wszystkie szczegóły.

Fatal Accidents at Work

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Wyrazy wielkiej wdzięczności dla Pani, Pana Tima Beasley'a oraz wszystkich, którzy zajmowali się moja sprawą.