Select Page

Wypadki drogowe za granicą

Jeśli mieli Państwo wypadek w kraju należącym do Unii Europejskiej, na przykład podczas wakacji lub innej podróży, jesteście Państwo uprawnieni do tego, aby ubiegać się o odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz wszystkie finansowe straty poniesione w związku z wypadkiem. Wiele osób nie wie o tym, że mogą otrzymać odszkodowanie w związku z wypadkiem, jeśli miał on miejsce poza granicami Anglii.

Wiele kancelarii adwokackich w Anglii nie podejmuje się prowadzenia spraw o odszkodowania za wypadki, które miały miejsce poza granicami Anglii.

Kancelaria adwokacka Levenes zajmuje się sprawami odszkodowań za wypadki, które miały miejsce poza granicami Anglii. Nasi prawnicy mówią w większości Europejskich języków oraz mamy szerokie kontakty z kancelariami prawnymi na terenie całej Europy.

 

Jeśli mieli Państwo wypadek na terenie Unii Europejskiej i odnieśli Państwo obrażenia fizyczne, można wnieść roszczenie z tytułu poniesionych strat do Angielskiego Sądu.

Dyrektywa Unii Europejskiej odnośnie wypadków drogowych, która została implementowana przez Anglię zapewnia o tym, że:

  • Mają Państwo prawo do wniesienia roszczenia z tytułu poniesionych obrażeń w kraju, którego są Państwo stałym rezydentem.
  • Mogą Państwo wnieść roszczenie bezpośrednio przeciwko zagranicznemu ubezpieczycielowi pojazdu, który spowodował kolizję.
  • Ubezpieczyciel, przeciwko któremu wnieśli Państwo roszczenie, ma obowiązek poinstruowania agenta w Anglii (zazwyczaj będzie to inna angielska firma ubezpieczeniowa), aby reprezentował ich oraz zajął się roszczeniem.

Podsumowując, po powrocie z podróży mają Państwo jak najbardziej prawo do złożenia roszczenia w Anglii z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz innych poniesionych strat.

Jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności oraz wartości roszczenia, decyduje tutaj prawo kraju, gdzie doszło do wypadku drogowego, chyba że osoba, która spowodowała wypadek jest także rezydentem Anglii.

To bardzo upraszcza proces odszkodowawczy, ponieważ w wielu krajach Unii Europejskiej nie trzeba udowadniać odpowiedzialności za wypadek to tzw. system of strict liability. Jakkolwiek, odszkodowanie za obrażenia fizyczne może być niższe, ponieważ kwota odszkodowania za obrażenia fizyczne oraz poniesione straty finansowe będzie zależała od tego, jakie roszczenia są dozwolone przez prawo kraju, w którym doszło do wypadku.

Wniosek o odszkodowanie

Jest jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać, a mianowicie okres przedawnienia. W Angli większość roszczeń przedawnia się po upływie 3 lat od daty wypadku. We Francji jest to zazwyczaj okres 10 lat, podczas gdy w Hiszpani sprawy o odszkodowania przedawniają się po upływie 1 roku. Stąd też, jest niezwykle ważne, aby Państwo skontaktowali się z nami możliwie jak najwcześniej.

Zasady odnośnie kosztów prowadzenia sprawy o odszkodowania są takie same, jak w sprawach, gdzie do wypadku doszło na terenie Angli lub Walii. Możemy prowadzić Państwa sprawę o odszkodowanie na zasadzie nie ma wygranej nie ma kosztów – no win no fee – co oznacza, że jeśli podejmiemy się prowadzenia Państwa sprawy to nie będą musieli Państwo płacić żadnych kosztów, jeśli sprawa będzie przegrana.
Co z wypadkami na terenie Szkocji, Republiki Irlandii oraz Północnej Irlandii? Republika Irlandii jest członkiem Unii Europejskiej, a więc obowiązują takie same zasady jak co do wypadków w innych krajach Unii Europejskiej.

Szkocja oraz Północna Irlandia mają własny system prawny, ale ponieważ są także częściami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytani (UK) która z koleji jest częścią Unii Eurpejskiej (EU), a więc Państwa roszczenie może zostać wniesione na terenie Anglii.
Nasza kancelaria Levenes specjalizuje się w wypadkach, które miały miejsce poza granicami Anglii. Nasi prawnicy mówią w większości Europejskich języków oraz współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi na ternie całej Europy, które udzielają nam pomocy jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Oferujemy usługę “bez wygranej bez opłaty”, gdzie możecie Państwo być pewni, że nie będziecie musieli ponosić kosztów, jeśli sprawa nie odniesie sukcesu.

Dzięki ogólnokrajowej usłudze możemy odwiedzić Państwa w domu, pracy lub w szpitalu.

Każdego roku skutecznie rozstrzygamy tysiące spraw, zapewniając naszym klientom odszkodowanie za wypadki drogowe od £1,000 do ponad £1,000.000.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!