Sąd Opiekuńczy

Prawo wyznaczenia przedstawiciela ustawowego spoczywa w rękach Sądu Opiekuńczego i opisane jest w Ustawie z 2005 r. o zdrowiu psychicznym [Mental Capacity Act 2005], która przewiduje test pozwalający na stwierdzenie, czy u danej osoby brakuje sprawności umysłowej.

Utrata sprawności umysłowej może nastąpić w wyniku urazu mózgu lub choroby powodującej utratę lub zaburzenia funkcji mózgu, jak w przypadku wielu form demencji. Utrata sprawności psychicznej może ciągnąć za sobą druzgocące skutki i być przytłaczająca dla osoby, której dotyka oraz jej rodziny.

Przedstawiciel ustawowy sądu opiekuńczego

Nawet w przypadku utraty sprawności psychicznej, przedstawiciel ustawowy winien konsultować się z osobą nią dotkniętą oraz jej rodziną i może podejmować tylko i wyłącznie decyzje, których osoba ta nie jest w stanie podjąć osobiście. Na przykład, w pewnych przypadkach osoba taka jest w stanie radzić sobie z niewielkim budżetem na potrzeby osobiste, ale nie jest w stanie podejmować decyzji dotyczących zarządzania lub inwestowania większej sumy pieniędzy, jak na przykład znacznej kwoty odszkodowania wypłaconej za obrażenia mózgu.

Przedstawicielstwo ustawowe

Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy o zdrowiu psychicznym oraz wytycznymi Kodeksu postępowania ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Capacity Act Code of Practice]. Przedstawiciel ustawowy nadzorowany jest przez Kuratora Sądu Opiekuńczego [Office of the Public Guardian] celem zapewnienia pełnej i właściwej ochrony klienta.

Tim Beasley, partner w Kancelarii Levenes posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu roszczeń z tytułu urazów mózgu występuje w roli profesjonalnego Przedstawiciela ustawowego dla klientów, którzy utracili sprawność psychiczną.

Prawnicy Sądu Opiekuńczego

Zespół adwokatów w Kancelarii Levenes pomoże w podjęciu ważnych decyzji. Zadbają oni o Państwa dobrobyt, na wypadek gdyby nadszedł moment, kiedy nie będą Państwo mógli sami podejmować decyzji. Możemy pomóc, gdy:  

  • Jesteście Państwo odpowiedzialni za prowadzenie spraw innej osoby
  • Niepokoją się Państwo o zdolność innej osoby do prowadzenia własnych spraw
  • Martwi się Państwo własna zdolność do prowadzenia swoich spraw
  • Istnieje spór lub brak pewności, co do zdolności innej osoby do podejmowania decyzji we własnym imieniu
  • Istnieje spór, co do tego, jaka forma opieki społecznej, miejsce zamieszkania lub leczenie leży w najlepszym interesie takiej osoby

     

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Adres email
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!

Chciałbym podziękować zespołowi Levenes za uczciwą i owocną prace w sprawie mojego wypadku, co doprowadziło do uzyskania odszkodowania. Przesyłam specjalne słowa uznania dla Pani Dagmara Sztynyk i jej profesjonalnego podejścia do mnie i mojej sprawy. Z najwyższym szacunkiem