Select Page

Sąd Opiekuńczy

Prawo wyznaczenia przedstawiciela ustawowego spoczywa w rękach Sądu Opiekuńczego i opisane jest w Ustawie z 2005 r. o zdrowiu psychicznym [Mental Capacity Act 2005], która przewiduje test pozwalający na stwierdzenie, czy u danej osoby brakuje sprawności umysłowej.

Utrata sprawności umysłowej może nastąpić w wyniku urazu mózgu lub choroby powodującej utratę lub zaburzenia funkcji mózgu, jak w przypadku wielu form demencji. Utrata sprawności psychicznej może ciągnąć za sobą druzgocące skutki i być przytłaczająca dla osoby, której dotyka oraz jej rodziny.

Przedstawiciel ustawowy sądu opiekuńczego

Nawet w przypadku utraty sprawności psychicznej, przedstawiciel ustawowy winien konsultować się z osobą nią dotkniętą oraz jej rodziną i może podejmować tylko i wyłącznie decyzje, których osoba ta nie jest w stanie podjąć osobiście. Na przykład, w pewnych przypadkach osoba taka jest w stanie radzić sobie z niewielkim budżetem na potrzeby osobiste, ale nie jest w stanie podejmować decyzji dotyczących zarządzania lub inwestowania większej sumy pieniędzy, jak na przykład znacznej kwoty odszkodowania wypłaconej za obrażenia mózgu.

Przedstawicielstwo ustawowe

Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy o zdrowiu psychicznym oraz wytycznymi Kodeksu postępowania ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Capacity Act Code of Practice]. Przedstawiciel ustawowy nadzorowany jest przez Kuratora Sądu Opiekuńczego [Office of the Public Guardian] celem zapewnienia pełnej i właściwej ochrony klienta.

Tim Beasley, partner w Kancelarii Levenes posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu roszczeń z tytułu urazów mózgu występuje w roli profesjonalnego Przedstawiciela ustawowego dla klientów, którzy utracili sprawność psychiczną.

Prawnicy Sądu Opiekuńczego

Zespół adwokatów w Kancelarii Levenes pomoże w podjęciu ważnych decyzji. Zadbają oni o Państwa dobrobyt, na wypadek gdyby nadszedł moment, kiedy nie będą Państwo mógli sami podejmować decyzji. Możemy pomóc, gdy:  

  • Jesteście Państwo odpowiedzialni za prowadzenie spraw innej osoby
  • Niepokoją się Państwo o zdolność innej osoby do prowadzenia własnych spraw
  • Martwi się Państwo własna zdolność do prowadzenia swoich spraw
  • Istnieje spór lub brak pewności, co do zdolności innej osoby do podejmowania decyzji we własnym imieniu
  • Istnieje spór, co do tego, jaka forma opieki społecznej, miejsce zamieszkania lub leczenie leży w najlepszym interesie takiej osoby

     

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Chciałbym podziękować zespołowi Levenes za uczciwą i owocną prace w sprawie mojego wypadku, co doprowadziło do uzyskania odszkodowania. Przesyłam specjalne słowa uznania dla Pani Dagmara Sztynyk i jej profesjonalnego podejścia do mnie i mojej sprawy. Z najwyższym szacunkiem