Select Page

Odszkodowania w UK forum

Nasza Kancelaria Prawna reprezentuje klientów powyżej 30 lat, a jej prawnicy są uznawani za jednych z najlepszych prawników zajmujących się sprawami o odszkodowania na forum kraju UK. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy mówiący również w Państwa języku, specjalizują się w tej dziedzinie prawa. Nasz zespół z sukcesem wygrywa wiele setki tysięcy spraw procesowych i uzyskał miliony funtów odszkodowania dla naszych klientów. Z przykładowymi sprawami można zapoznać się tutaj.

Kiedy nawiążecie Państwo z nami kontakt, w ciągu godziny zgłosi się do Państwa jeden z naszych prawników i doradzi odnośnie Państwa roszczenia.

Jak Działają Odszkodowania w UK?

  1. Po skontaktowaniu się z nami przydzielimy Państwu wyspecjalizowanego adwokata do spraw szkód, aby ocenić Państwa sprawę. W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
  2. Możemy umówić się z Państwem na spotkanie w naszych biurach lub w dogodniejszym dla Państwa miejscu, w domu, w miejscu pracy lub w szpitalu.
  3. Skontaktujemy się z osobą lub organizacją odpowiedzialną za Państwa wypadek (pozwanym) i złożymy roszczenie w Państwa imieniu.
  4. Jeśli pozwany zaakceptuje odpowiedzialność za szkodę, negocjujemy roszczenie tak szybko, jak to możliwe. Otrzymają Państwo wtedy ofertę rekompensaty, którą możecie zaakceptować lub nie. Prawnik zajmujący się Państwa sprawą będzie mógł Państwu doradzić, czy oferta jest wystarczająca.
  5. Jeśli Państwo odrzucą ofertę lub pozwany nie przyjmie odpowiedzialności, będziemy negocjować z nimi w Państwa imieniu o jak najwyższe odszkodowanie.
  6. 95% spraw jest rozstrzyganych polubownie, bez konieczności zwracania się do sądu. Jeśli w Państwa przypadku odbędzie się proces w sądzie, przygotowujemy dowody i poinstruujemy adwokata procesowego, który będzie Państwa reprezentował w sądzie.
  7. Jeśli w drodze negocjacji, zostanie złożona oferta, a następnie zostanie zaakceptowana, sprawa zostanie rozstrzygnięta w drodze ugody i otrzymają Państwo odszkodowanie.

 

Mamy ogromne doświadczenie na forum odszkodowań w UK i jesteśmy wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawa, a nasz zespół każdego dnia doprowadza do zakończenia sukcesem postępowania i ugody spraw o odszkodowanie z którymi zwracali się do nas nasi Klienci.

Co Znaczy: “Nie Wygrasz, Nie Płacisz?” 

Umowy warunkowe pomagają obywatelom w dostępie do wymiaru sprawiedliwości od 1995 roku. Dzięki umowie “Bez wygranej, bez opłaty”, o ile będziecie z nami współpracować i dostarczycie prawdziwych informacji o swojej szkodzie, możecie Państwo być pewni, że nie będziecie musieli ponosić kosztów naszego honorarium, jeśli sprawa nie odniesie sukcesu.

Kiedy nawiążecie Państwo z nami kontakt, w ciągu godziny zgłosi się do Państwa jeden z naszych prawników i doradzi odnośnie Państwa roszczenia.

Przedawnienie – Okres na złożenie roszczenia o odszkodowanie

Ważne jest, aby zgłosić się do sądu w ciągu 3 lat od wypadku. Jeśli osoba poszkodowana miała poniżej 18 lat kiedy doszło do wypadku, termin ten biegnie od ukończenia 21 lat. Sądy mogą przedłużyć ten termin w wyjątkowych przypadkach po upływie przedawnienia.

Osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie mają zdolności do czynności prawnych, mogą złożyć wniosek o odszkodowanie po swoich 21 urodzinach. Niezależnie od terminu składania wniosków, proszę pamiętać, że im wcześniej zlecają Państwo nam prowadzenie sprawy o odszkodowanie w UK, tym szybciej uda nam się uzyskać dowody, które będą potrzebne, aby uzyskać odszkodowanie. 

Czy sprawa o odszkodowanie trafi do sądu

Ponad 95% przypadków rozwiązuje się bez konieczności rozprawy sądowej. W pierwszej kolejności, jeśli jest to tylko możliwe, postaramy się rozwiązać Państwa roszczenie polubownie, bez kierowania go do sądu. W niektórych nielicznych przypadkach, konieczne jest jednak wniesienie roszczenia do sądu.

W obu przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać najwyższe możliwe należne Państwu odszkodowanie. Jeśli w Państwa przypadku odbędzie się proces, przygotujemy potrzebne dowody. Wyjaśnimy Państwu również procedurę, żebyście Państwo wiedzieli, czego się spodziewać na rozprawie sądowej.

Jak długo będzie trwała sprawa o odszkodowanie

Każda sprawa różni się w zależności od przypadku. Dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić sprawę rzetelnie i zakończyć ją w realistycznie najkrótszym terminie.

Odszkodowanie w UK forum: Podczas trwania Państwa sprawy, będziemy regularnie informować Państwa o postępach. Jeśli będą mieli Państwo w międzyczasie pytania lub też jeśli uważają Państwo, że postęp w sprawie jest zbyt powolny, prosze zadzwonić, a my z przyjemnością wyjaśnimy Państwu co się dzieję i omówimy wszelkie możliwe opcje przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy.

Spraw nie wygrywa się z dnia na dzień, ale etapami, np. rozstrzygnięcie odpowiedzialności za wypadek, zdobycie dowodów co do jej wartości oraz negocjacje lub też postępowanie sądowe. Każdy etap zajmuje czas i zdarzają się opóźnienia, nad którymi nie mamy kontroli.
Na przykład, w wypadku, w którym uczestniczyła policja, często trzeba uzyskać raport policyjny, który będzie zawierał ważne informacje o wypadku. Raport może zawierać istotne dane dotyczące świadków, okoliczności wypadku oraz innych użytecznych informacji.

Policja często potrzebuje kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, aby ukończyć i udostępnić nam raport. Jeśli którakolwiek ze stron uczestniczących w wypadku zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, policja nie udostępni nam raportu, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie. Nawet w sprawach, które wydają się być proste, w których zaangażowana była policja, ubezpieczyciele kierowcy często odmawiają rozpatrzenia roszczenia do czasu udostępnienia raportu policyjnego.

W wielu przypadkach, w których odpowiedzialność nie jest sporna, o ile obrażenie nie są skomplikowane, odszkodowanie uzyskuje się w miarę szybko. Są czynności, które mogą pomóc w zminimalizowaniu opóźnienia. Chętnie, o ile to możliwe, komunikujemy się za pomocą poczty e-mail, chociaż czasem musimy Państwu przesłać dokumenty do podpisu pocztą.

 

 

Jeśli otrzymają Państwo od nas list lub telefon z prośbą o dostarczenie informacji lub dokumentów, proszę spróbować dostarczyć je nam tak szybko, jak to możliwe. Proszę prowadzić dziennik ważnych wydarzeń, takich jak wizyty lekarskie, aby móc szybko i łatwo dostarczyć nam tych informacji. Proszę też zachować rachunki lub inne dowody poniesionych strat i wydatków i niezwłocznie je nam przesłać. Proszę zawsze zachować kopie wszelkich dokumentów, które do nas Państwo wysyłacie.

Trudno na początku sprawy przewidzieć jak długo roszczenie będzie trwało. Jeśli odpowiedzialność została udowodniona, a Państwa obrażenia nie były zbyt poważne, roszczenie powinno zostać zakończone w ciągu kilku miesięcy.

Sprawa potrwa dłużej, jeśli ktoś został poważnie poszkodowany lub jeśli odpowiedzialność za wypadek zostanie zakwestionowana albo też nie można dojść do porozumienia z naszym oponentem co do jej wartości. W takich przypadkach może być konieczne skierowanie sprawy do sądu, co często spowoduje opóźnienie. Proszę też mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach rozstrzygnięcie roszczenia zbyt szybko może nie być w Państwa najlepiej pojętym interesie.

W niektórych przypadkach, gdy zawarcie ugody co do wartości odszkodowania wymaga więcej czasu, możliwe jest uzyskanie zaliczki na poczet odszkodowania.

Proszę zadzwonić do jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami dotyczącymi szkody na zdrowiu.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Podziękowanie za fachowe i projesjonalne załatwienie roszczenia