Select Page

Wypadek w pracy przy dźwiganiu, przenoszeniu

Dźwiganie, przenoszenie, inaczej tzw. ręczna praca wykonywana jest praktycznie we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od tego, czy na placu budowy, w sklepie, biurze lub magazynie.

Ręczna praca ma miejsce, gdy pracownik używa siły fizycznej w taki czy inny sposób, aby podnieść, przenieść, unieść, ułożyć obiekt, pchnąć go, ciągnąć, przesunąć czy przetoczyć.

Każda operacja ręczna ma ryzyko spowodowania obrażeń w zależności od rozmiaru, kształtu i wagi obiektu, który jest obsługiwany.

W przeważających przypadkach pracownik transportujący obiekt, nigdy wcześniej nie uległ kontuzji, lub urazowi przy tego typu pracy.

Accident at Work Claims

Kiedy dochodzi do urazów?

Urazy występują najczęściej, gdy przenoszony czy dźwigany przedmiot jest bardzo ciężki lub nieporęczny, lub pracownik uległ wcześniej kontuzji. Czynnikiem ryzyka nie jest tylko waga przedmiotu, lecz im cięższy element, tym większe ryzyko. Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia urazu jest odległość, na jaką przenoszony jest element, poziom, z którego należy przełożyć przedmiot, a także wysokość, do której należy go podnieść.

Wszelkie skręcenia ciała lub podnoszenia, które obejmują rozciąganie ramion zwiększa to ryzyko, podobnie jak zginanie, skręcanie tułowia, a przez to kręgosłupa. Tempo, w którym odbywa się praca ręczna może również mieć znaczenie, a doznanie urazu jest bardziej prawdopodobne, jeśli praca przebiega w pośpiechu.

Aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie z powodu wypadku w pracy, prosimy o kontakt.

Co mówi prawo?

W ramach regulacji prawnej wydanej w 1992 roku dotyczącej prac ręcznych, pracodawcy zobowiązani są unikać obsługi pracy ręcznej, gdzie jest to tylko możliwe. Jeśli nie jest to możliwe, należy przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, w jaki sposób zadanie można wykonać, aby zmniejszyć ryzyko lub jego poziom.

Naruszeniem przepisów przez pracodawcę byłby fakt wymuszenia na pracowniku podnoszenia lub przenoszenia ciężkich przedmiotów, jeśli czynność można wykonać przy użyciu podnośnika lub dźwigu.

Jeśli nie można uniknąć pracy ręcznej, ryzyko można zmniejszyć na wiele sposobów, m. in. poprzez zapewnienie pomocy technicznej, np. przez użycie wózka widłowego, aby pomóc pracownikowi przesuwać elementy w miejscu pracy. Obsługa wózka jest nadal pracą ręczna, lecz mniej ryzykowną niż oczekiwanie od pracownika podnoszenia czy noszenia przedmiotów.

Ocena ryzyka musi wziąć pod uwagę fizyczną stronę pracownika, niezależnie od tego, czy ma on jakieś istotne przeciwskazania medyczne, jak również częstotliwość obsługi ręcznej.

Jeśli chodzi o sprzęt, obowiązkiem pracodawcy jest utrzymanie go w odpowiednim stanie. Wadliwe koło wózka widłowego lub, np. podłoga magazynowa z nierównościami może być powodem powstania obrażeń. Wytyczne dla pracodawców, obejmujące informacje dotyczące podnoszenia ciężarów, określają dokładnie normy dźwigania dla kobiet i mężczyzn, a okoliczności każdego przypadku wymagają starannego rozważenia.

Innym przykładem, gdzie pracodawcy lekceważą ryzyko obrażeń, jest praca polegająca na ciągnięciu ciężkich kontenerów. Często kontenery te są przepełnione, a koła ich tak uszkodzone, że przemieszczanie ich stwarza zagrożenie, np. mogą się przewrócić czy spaść na pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wymaganej ilość osób, a nie zmniejszenie obsady niż jest to wymagane. We wszystkich przypadkach pracownicy muszą mieć odpowiednie szkolenie.

Aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie z powodu wypadku w pracy, prosimy o kontakt.
Accident at Work Claims

Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników

Podstawowa odpowiedzialność ciąży na pracodawcy, ponieważ to on decyduje, w jaki sposób wykonywana będzie praca i jak obniżyć ryzyko do najniższego poziomu, gdzie nie będzie można uniknąć ręcznego przenoszenia.

Pracodawca musi wprowadzić bezpieczną metodę pracy i upewnić się, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i zrozumieli zasady bezpieczeństwa, i nie przymykać oka, gdy pracownicy ich nie przestrzegają.

Pracownicy powinni wykonywać swoje zadania zgodnie z zasadami BHP. Pracownicy powinni również zgłaszać wszelkie problemy, których doświadczają w pracy, tak aby praktyki pracy można poprawić. Pracownicy powinni zgłaszać swoim pracodawcom wszelkie niebezpieczne praktyki, i oczywiście zgłaszać wszelkie wypadki lub obrażenia

Niestety, z naszego doświadczenia wynika, że istnieje ogromna presja na pracownikach wywierana przez menedżerów, aby szybko wykonywać pracować, nie bacząc na zagrożenia i zgłaszane przez pracowników problemy, nawet ze swoim zdrowiem. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik zgłasza ból przy wykonywaniu pewnej pracy ręcznej, więc menedżer przekierowuje pracownika do pracy lżejszej. Pracodawca powinien także w takim przypadku rozważyć zmianę obowiązków w taki sposób, żeby obrażenia nie wystąpiły.

Przeczytaj tutaj przykładowe roszczenie za obrażenia przy pracy ręcznej i jak prawnicy Levenes do spraw roszczeń z tytułu poważnych obrażeń byli w stanie pomóc:

Dlaczego wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

 • Ponad 100 lat połączonego doświadczenia - Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.
 • Silni procesowo - Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.
 • Empatia - jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.
 • Indywidualne podejście - Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.
 • Podejście dostosowane do potrzeb - Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.
 • Jasna komunikacja - Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.
 • Maksymalne odszkodowanie - Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.
 • Pełna uwaga - Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.
No Win No Fee Claims

Jak sprawić, by roszczenia odniosło sukces

Jeśli zostali Państwo ranni albo doznali urazu w wyniku pracy ręcznej, można zwiększyć swoje szanse na udane roszczenie, postępując w poniższy sposób:

 

 • Zgłaszanie wszelkich trudności do menedżera.
 • Zapewnienie zaprotokołowania zgłoszonego przez Państwa incydentu.
 • Uzyskanie szybkiej pomocy medycznej.
 • Robienie zdjęć i filmów wideo obiektów podnoszonych, przesuwanych itp., jeśli jest to dozwolone.
 • Uzyskanie danych świadków.

Ile można uzyskać rekompensaty?

Istnieje wiele różnych rodzajów obrażeń ciała, a nasi prawnicy są z nimi obeznani.

Oprócz zadośćuczynienia za ból i cierpienie, mogą Państwo również otrzymać odszkodowanie za utratę dochodów z powodu wypadku oraz za gorszą pozycje na rynku pracy na skutek wypadku.

Wszystkie koszty transportu jakie Powód poniósł w wyniku wypadku, miedzy innymi: podróż do szpitala, lekarza, fizjoterapię, prywatnych specjalistów i inne wydatki, będą do odzyskania.

Doradzimy Państwu, co może wchodzić w zakres Państwa roszczenia i jakie dowody będziemy potrzebować. Nasi prawnicy zawsze dążą do osiągnięcia jak najlepszego możliwego rezultatu dla naszych Klientów.

Fatal Accidents at Work

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Chciałem bardzo podziękować kancelarii Levenes za pozytywne doprowadzenie mojej sprawy do końca i uzyskanie bardzo wysokiego odszkodowania. Spośród kilkunastu kancelarii do których zgłosiłem się o pomoc tylko kancelaria Levenes za pośrednictwem Pani Joanny Mackiewicz zgodziła się podjąć tej trudnej sprawy.