Select Page

Procedura reklamacyjna

Nasze procedury dotyczące obsługi skarg

Jesteśmy zobowiązani do świadczenia wysokiej jakości usług prawnych dla wszystkich naszych klientów. Kiedy coś pójdzie nie tak, będą Państwo musieli nam o tym opowiedzieć. Pomoże nam to poprawić nasze standardy.

Nasza procedura reklamacyjna

Proszę poinformować nas, jeśli nie są Państwo zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu otrzymanej usługi. Prosimy początkowo o zgłaszanie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej pracy z osobą odpowiedzialną za codzienną obsługę sprawy lub ich przełożonego. Każda z tych osób dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie problemy szybko i dla Państwa satysfakcji. Jeśli jednak nie są Państwo wstanie tego zrobić, proszę skontaktować się z David Levene, partnerem opieki nad klientem pod adresem [email protected]

Co się później stanie

Wyślemy Państwu list potwierdzający / e-mail w ciągu dwóch dni roboczych i odnotujemy Państwa skargę w naszym Centralnym Rejestrze i otworzymy akta Państwa skargi. Możemy poprosić Państwa o potwierdzenie lub wyjaśnienie szczegółów skargi lub zaprosić Państwa na spotkanie, jeśli uważamy, że pomogłoby to w szybkim rozwiązaniu skargi. Zamierzamy wysłać szczegółową odpowiedź na skargę w ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania skargi.

Mamy 8 tygodni od daty otrzymania przez nas skargi, aby w pełni zbadać i dostarczyć ostateczną odpowiedź. Jeśli musimy zmienić któryś z powyższych przedziałów czasowych, skontaktujemy się z Państwem, aby wyjaśnić dlaczego. Proszę pamiętać, że nie będą Państwo obciążeni żadną opłatą za rozpatrzenie skargi. Jeśli pozostaną Państwo niezadowoleni, można skierować swoją skargę bezpośrednio do Prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich (LeO). Ich numer telefonu to 0300 555 0333, a adres:

Prawny Rzecznik Praw Obywatelskich
PO Box 6806
Wolverhampton
WV1 9WJ

Termin skierowania skargi do Prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi 6 miesięcy od zakończenia naszego procesu rozpatrzenia skargi. Ponadto powinniście Państwo wiedzieć, że Prawny Rzecznik Praw Obywatelskich nie zaakceptuje Państwa skargi, jeśli: upłynęło więcej niż sześć lat od daty działania lub zaniechania powodującego skargę; lub upłynęło więcej niż trzy lata od chwili, gdy powinniście Państwo wiedzieć o skardze; lub data domniemanego działania lub zaniechania powodującego skargę nastąpiła przed 6 października 2010 r. Szczegóły dotyczące zasad schematu LeO można znaleźć tutaj
https://www.legalombudsman.org.uk/downloads/documents/publications/Scheme-Rules.pdf

Możesz także sprzeciwić się naszemu rachunkowi, występując do Trybunału o ocenę na podstawie części III ustawy o solicitors 1974. Jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, można zostać pozbawionym możliwości złożenia skargi do Prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto, jeśli złożą Państwo wniosek do sądu o ocenę i jeśli całość lub część rachunku pozostanie niezapłacona na koniec tej oceny, jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek. Istnieją ścisłe limity czasowe dotyczące tego procesu i można poprosić o niezależną poradę prawną. Jeśli kwalifikują się Państwo w ramach Programu LeO, musimy poinformować, że istnieją alternatywne organy zajmujące się skargami (takie jak ProMediate https://www.promediate.co.uk/, które są właściwe do rozpatrywania skarg dotyczących usług prawnych, jeśli zarówno Państwo, jak i nasza firma chce skorzystać z takiego systemu. Firma ta nie zgadza się jednak na używanie ProMediate, ponieważ preferujemy proces orzekania LeO.

Jeśli zawarliśmy z Państwem umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej, maja Państwo również prawo do złożenia skargi za pomocą formularza internetowego rozstrzygania sporów (ODR), który można znaleźć pod następującym linkiem
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jeśli Państwa skarga dotyczy naruszenia Kodeksu Postępowania SRA (Kodeksu), zbadamy to i poinformujemy Państwa, gdy tylko będzie to możliwe, jeśli uznamy, że nastąpiło naruszenie i przepraszamy, jeśli tak. Jeśli nie sa Państwo zadowoleni z naszego dochodzenia i odpowiedzi, można poprosić SRA o zbadanie naszego postępowania. Poniżej znajdują się dane kontaktowe SRA.

Solicitors’ Regulation Authority
199 Wharfside Street
Birmingham
B1 1RN
Tel: 0370 606 2555
E-mail: [email protected] www.sra.org.uk
Kod można znaleźć na stronie: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-solicitors/.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Wielkie podziękowania dla Tim i Dagmara - doprowadzili do pozytywnego zakończenia bardzo ciężkiej i trudnej sprawy, nie poddalawali się nawet na moment choć ja sam już nie wierzyłem w wygrana. Gorąco polecam ten zespół - ogromne doświadczenie, determinacja w działaniu na korzyść klienta, bardzo dobry kontakt na każdym etapie sprawy