Select Page

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki w pracy

Prawnicy Levenes specjalizują się i prowadzą każdego roku bardzo wiele spraw, w których obrażenia powstały w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków w pracy.

Przeczytaj tutaj przykładowe roszczenie za obrażenia z powodu potknięcia w pracy i jak prawnicy Levenes do spraw roszczeń z tytułu poważnych obrażeń byli w stanie pomóc.

Accident at Work Claims

Dlaczego ludzie w pracy narażeni są na poślizgnięcia, potknięcia i upadki

Ten typ wypadku często występuje z powodu złego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawcy nie zamierzają powodować obrażeń, ale w wyniku niebezpiecznych praktyk dochodzi do obrażeń.

Typowe przyczyny poślizgnięć, potknięć i upadków w pracy to:

 

 • Nieuporządkowane miejsca pracy, w których przeszkody, takie jak pudełka, wyrzucone opakowania czy kable, stwarzają ryzyko potknięć.
 • Niebezpieczne praktyki związane z transportem płynów i innych materiałów, powodujące śliskość podłogi.
 • Brak skutecznego utrzymania czystości, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia poślizgnięć na skutek, np. rozlanych płynów.
 • Niedbale utrzymane miejsca pracy, w tym parkingi z nierównymi i uszkodzonymi nawierzchniami.
 • Niewystarczające oświetlenie.
Aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie z powodu poślizgnięcia, potknięcia lub upadku w pracy, prosimy o kontakt.

Działania zapobiegawcze

Pracodawcy mają obowiązek dbać o swoich pracowników, aby w miarę możliwości zapewnić im bezpieczne miejsce pracy.

Punktem wyjścia jest przeprowadzenie przez pracodawcę oceny ryzyka odniesienia obrażeń przez pracowników, np. stan nawierzchni parkingów należy regularnie kontrolować, naprawiać oraz eliminować ubytki.

Stanowiska pracy należy tak zorganizować, aby wyeliminować bądź zmniejszyć ryzyko zagrożeń, np. kable powinny być odpowiednio zabezpieczone i zamocowane.

W pobliżu wejść do pracy powinny znajdować się maty, aby uniknąć poślizgnięć w wyniku przenoszenia wody deszczowej wnoszonej przez osoby wchodzące do budynku.

Tam, gdzie praca stwarza ryzyko rozlania się płynów, należy zastosować skuteczny system czyszczenia, a wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie. Odpady należy utylizować w bezpieczny sposób i nie wyrzucać przypadkowo.

Pracownicy powinni w miarę możliwości dbać też o własne bezpieczeństwo, ale nie można od nich oczekiwać, że będą stale sprawdzać stan nawierzchni w poszukiwaniu zagrożeń, ponieważ nierozsądnym byłoby oczekiwać tego od nich.

Pracodawcy powinni również rozważyć, jakie obuwie jest odpowiednie do rodzaju miejsca pracy. To, co może być odpowiednie w biurze, różni się od placu budowy.

Większości wypadków w miejscu pracy można by było uniknąć, jeśli pracodawca miałby wdrożony odpowiedni system zapewniający, na ile jest to praktycznie możliwe, uniknięcia zagrożeń powodujących potknięcia lub poślizgnięcia pracowników.

Fatal Accidents at Work

Czy mogę złożyć wniosek o roszczenie

 

Jeśli doznali Państwo urazu w pracy w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, nasi doświadczeni prawnicy będą w stanie doradzić w tej sprawie.

Mogą Państwo złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli pracodawca lub kolega z pracy spowodował wypadek, będący wynikiem zaniedbań miedzy innymi w jednym z powyżej opisanych sposobów.

Dlaczego wybrać Levenes?

Koncentrujemy się wyłącznie na pomocy ofiarom obrażeń ciała

Sumiennie pracujemy dla naszych klientów, aby pomóc im ułożyć sobie życie i jednocześnie uzyskać maksymalne odszkodowanie. Z nami możesz spodziewać się:

 • Ponad 100 lat połączonego doświadczenia - Uzyskaliśmy wyniki, jesteśmy prawnikami, którzy walczą o Państwa z sukcesami.
 • Silni procesowo - Nie boimy się wnieść sprawy do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opowiadamy się za prawami poszkodowanych, a nie o prawa wielkich korporacji.
 • Empatia - jesteśmy znani z empatii, współczucia i zrozumienia oraz łatwo się z nami rozmawia. Zawsze stawiamy Państwa na pierwszym miejscu i traktujemy Państwa jak naszą rodzinę.
 • Indywidualne podejście - Państwa sprawa będzie obsługiwana bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów przy wsparciu naszego zespołu Polskich prawników.
 • Podejście dostosowane do potrzeb - Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a nie, jako liczbę. Działamy po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, na jaki zasługujesz.
 • Jasna komunikacja - Rozmawiamy z Państwem w przyziemny sposób. Unikamy żargonu prawniczego, chyba że nie można go uniknąć, a jeśli tak, wyjaśniamy wszystko jasno i prosto.
 • Maksymalne odszkodowanie - Mamy odwagę walczyć o to, do czego masz prawo.
 • Pełna uwaga - Mamy zasoby, aby skupić się na każdym szczególe sprawy i rozważyć każdy wątek. Zasługują Państwo na naszą pełną uwagę.

Jakie należy podjąć działania po wypadku

Zalecamy jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza.

Proszę się upewnić, że Państwa wypadek został zgłoszony pracodawcy i że został sporządzony pisemny zapis tego, co się stało.

Jeśli można, proszę zrobić zdjęcia lub nagranie wideo, aby później udowodnić, co spowodowało poślizgnięcie, potknięcie lub upadek.

Proszę zanotować dane świadków. Sprawdzić, czy są kamery przemysłowe CCTV, które mogły uchwycić wypadek i następnie poprosić pracodawcę o kopię materiału filmowego

Zadzwoń do nas, a wtedy będziemy mogli doradzić Państwu dalsze kroki.

Kwota odszkodowania?

Kwota, o jaką można się ubiegać, będzie zależeć od faktów sprawy, w tym dowodów medycznych i innych dowodów dotyczących Państwa obrażeń i strat.

W zależności od tych dowodów będzie można dochodzić roszczeń z tytułu:

 • Bólu, cierpienia i utraty udogodnień.
 • Utraty dochodów.
 • Kosztów leczenia.
 • Opieki i wsparcia, np. opiekuna, psychologa.
 • Kosztów podróży.
 • Wszelkich innych uzasadnionych wydatków spowodowanych wypadkiem.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Tak się ciesze, że mój kolega polecił mi kancelarie prawną Levenes. Oni przekroczyli moje oczekiwania. Napewno bede polecał Levenes moim znajomym. Jestem w siódmym niebie, że wynegocjowaliście tak wysokie odszkodowanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszego profesjonalnego i bardzo miłego podejścia