Select Page

Wypadki śmiertelne

Wypadki, do jakich dochodzi codziennie w miejscu pracy, na drogach oraz w miejscach publicznych, niejednokrotnie kończą się śmiercią osoby poszkodowanej. Wiemy, że w tak trudnych chwilach, kiedy tracimy najbliższych ciężko jest myśleć o jakimkolwiek odszkodowaniu i konsekwencjach finansowych związanych ze śmiercią najbliższej osoby.

Kto Może Ubiegać Się O Odszkodowanie W Związku Ze Śmiertelnym Wypadkiem?

Przede wszystkim małżonkowie oraz dzieci, ale nie tylko. Grono osób uprawnionych do odszkodowania jest znacznie szersze i obejmuje, z pewnymi zastrzeżeniami między innymi byłych małżonków, konkubentów, osoby żyjące w związkach homoseksulanych, rodziców, ale także osoby, którego osoba zmarła traktowała jak rodziców, rodzeństwo i innych.

O Co Można Się Ubiegać Z Tytulłu Śmierci Osoby Bliskiej?

Podstawowym roszczeniem odszkodowawczym jest tzw. “bereavement claim” tj. odszkodowanie za ból i cierpienie związane ze stratą osoby bliskiej. Z uwagi na to, że nie da się go zmierzyć obiektywną miarą, a co za tym idzie, trudno oszacować jaka suma pieniędzy byłaby w stanie ten ból i cierpienie zrekompensować – angielski system prawny z góry określa tę kwotę. Obecnie jest to £11,800.

Należy pamiętać, że o ten element odszkodowania mogą starać się tylko małżonkowie oraz jeżeli osoba zmarła była nieletnią– także rodzice pod warunkiem że osoba ta nigdy nie wstąpiła w związek małżeński.

Kolejnym roszczeniem otwartym dla znacznie szerszego grona osób uprawnionych jest tzw. “dependency claim”. Niejednokrotnie osoba zmarła będąc czyimś mężem, ojcem czy synem była za życia odpowiedzialna za utrzymywanie osób od niej zależnych bądź za wykonywanie pewnych czynności, np. malowanie mieszkania, pielęgnowanie ogrodu czy naprawianie samochodu. Wraz ze śmiercią osoby wysycha źródło utrzymania dla rodziny a za wykonania pewnych czynności trzeba komuś zapłacić. Te wszystkie straty i wydatki można policzyć i uzyskać rekompensatę z tego tytułu.

Warto również wspomnieć, o roszczeniu związanym z kosztem pogrzebu oraz transportu zwłok. To ostatnie jest o tyle istotne, że jeśli do wypadku dochodzi na terenie Wielkiej Brytani a miejsce pochówku jest w Polsce, koszty transportu zwłok mogą być niezwykle wysokie.

W niektórych przypadkach można również starać się o odszkodowanie za ból i cierpienie osoby zmarłej. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy śmierć nie nastąpiła od razu i osoba, która uległa wypadkowi cierpiała z powodu doznanych obrażeń. O odszkodowanie z tego tytułu mogą ubiegać się jedynie spadkobiercy osoby zmarłej, a nie osoby zależne wymienione powyżej.

Jak Możemy Państwu Pomóc?

Sprawy wypadków śmiertelnych należą do trudnych spraw, nie tylko ze względu na złożoność materii prawnej, ale również z uwagi na to, że w grę wchodzą bardzo silne emocje związane z utratą osoby bliskiej. Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. W ostatnim czasie udało nam się uzyskać £235,000.00 dla żony oraz dwójki dzieci Polaka, który zginął w UK na placu budowy.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bezpłatna poradę odnośnie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, proszę się nie wahać i skontaktować z nami. Państwa zapytanie zostanie potraktowane ze współczuciem i wrażliwością. Nasza kancelaria odpowiednio doradzi Państwu oraz pomoże przejść przez proces odszkodowawczy w tym trudnym czasie w jak najdelikatniejszy sposób.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Jak narazie nie mogę w to uwierzyć i brak mi słów. Bardzo dziękuję za poprowadzenie tak mojej sprawy. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim osobom , które przyczyniły się do mojego odszkodowania.