Select Page

Wysokie odszkodowanie dla pracownika, który prawie stracił kciuk z powodu wadliwego sprzętu w pracy

Kancelaria prawna Levenes uzyskał znaczne odszkodowanie dla ofiary wypadku przy pracy na budowie, który doznał bardzo poważnego urazu kciuka, przy użyciu uszkodzonej piły tarczowej.

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, specjalizujący się w roszczeniach z tytułu poważnych obrażeń

Pan G był samozatrudnionym dekarzem pracującym na budowie. Został zatrudniony przez podwykonawcę pracującego na budowie dla głównego wykonawcy. Używał piły tarczowej dostarczonej przez podwykonawcę, która miała brakującą osłonę. Kiedy piła szarpnęła na drewnianej listwie, jego lewy kciuk został złapany i wciągnięty przez obracające się ostrze piły, co spowodowało prawie całkowitą amputację kciuka.

Dzięki umiejętnościom chirurga, jego kciuk został uratowany, ale stracił znaczną siłę uchwytu w ręce. Wypadek spowodował poważną kontuzję dla pana G. i wykluczył go z pracy jako dekarza, ponieważ nie ma już takiego samego chwytu, jak przed wypadkiem aby móc chodzić po drabinach.

Wypadek w pracy jako samozatrudniony pracownik

Niektóre ofiary podobnych wypadków nie starają się dochodzić roszczenia za poniesione obrażenia, sądząc, że ponieważ są samozatrudnieni, nie są uprawnieni do dochodzenia roszczeń od kontrahentów, dla których pracowali w chwili wypadku. W rzeczywistości uprawnienie do dochodzenia odszkodowania jako samozatrudniony pracownika zależy od faktycznych ustaleń między osobą prowadzącą działalność samozatrudniona a firmami budowlanymi, które zlecają mu pracę. Jeśli osoba poszkodowana może wykazać, że pracowała pod nadzorem firmy, która również dostarczyła mu narzędzia i materiały, wówczas ta firma jest uważana za pracodawcę, niezależnie od faktycznego statusu osoby poszkodowanej, która jest samozatrudniona.

Główny wykonawca, choć nie jest bezpośrednim pracodawcą pana G, ponosi ogólną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP na budowie i zapewnienie bezpiecznego sprzętu.

Dlatego w tym przypadku, Kancelaria prawna Levenes dochodziła roszczenia przeciwko głównemu wykonawcy, który przyznał się do odpowiedzialności za wypadek.

Odszkodowanie za obrażenia ciała oraz inne straty i wydatki

Pan G został zbadany przez specjalistę od ręki, który przedstawił swoją opinię i prognozy dotyczące jego obrażeń oraz konsekwencji finansowych dla Pana G.

Pan G był w stanie dochodzić odszkodowania za obrażenia fizyczne i psychiczne, straty poniesione w przeszłości, w tym utratę zarobków, opiekę i pomoc otrzymaną od innych osób, a także koszty podróży i leczenia. Jego roszczenie o utratę zarobków obejmowało również częściową ciągłą utratę zarobków, ponieważ z powodu odniesionych obrażeń Pan G został zmuszony do przekwalifikowania się i pracy jako malarz-dekorator, co było mniej dochodowym zatrudnieniem niż praca dekarza.

Roszczenie Pana G obejmowało również odszkodowanie z powodu jego trudności w znalezieniu nowej pracy jeśli będzie musiał konkurować z innymi pracownikami którzy są w pełni sprawni fizycznie.

Z powodu ograniczonej siły uchwytu w ręce, Pan G nie był już w stanie używać motocykla jako głównego środka transportu w Londynie i musiał korzystać z transportu publicznego. Pan G był w stanie domagać się i uzyskać odszkodowanie za swoje bieżące dodatkowe koszty podróży.

Chociaż Pan G był w stanie wrócić do pracy, Kancelaria prawna Levenes zdobyła również dla Pana G odszkodowanie za straty wynikające z jego ograniczonej możliwości wykonywania zajęć domowych, które wliczały przyszłą pomoc od członków rodziny wykonujących bardziej wymagające zadania domowe wymagające dobrego uścisku i zręczności, które byłyby dla niego zbyt trudne do wykonywania.

Pan G był w stanie uzyskać wysokie odszkodowanie za straty płynące z powodu wypadku.

Odszkodowanie powypadkowe prowadzane przez w pełni wykwalifikowanego w Anglii polskojęzycznego prawnika

Pan G był reprezentowany przez Panią Joannę Mackiewicz, doświadczoną adwokat ds. Obrażeń ciała oraz partnera, Tim Beasley, Partnera w Levenes z dużym doświadczeniem w zakresie roszczeń wynikających z wypadków przy pracy na budowach.

Jeśli chcą Państwo uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą tego, czy są Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu obrażeń odniesionych w wyniku wypadku na budowie, proszę skontaktować się z nami już teraz.

Zadzwoń do jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu wypadków w pracy 0800 048 2352 lub ZAPYTAJ DZIŚ

Wysokie odszkodowanie dla pracownika z powodu wadliwego sprzętu w pracy

16 Nov 2019Przykładowe sprawy

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Chciałbym podziękować Levenes za ich ciężką i profesjonalną prace nad moją sprawą