Select Page

Roszczenie o odszkodowanie za upadek do otwartej studzienki kanalizacyjnej 

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za upadek do studzienki kanalizacyjnej bez pokrywy włazu?

Powód przybył do Wielkiej Brytanii na krótko przed wypadkiem i rano pracował przy stacji metra w Londynie rozdając gazety. Gdy wczesnym rankiem szedł do pracy, wpadł do otwartego włazu na głębokość około 1,5 metra, w wyniku czego doznał bardzo poważnych obrażeń nogi.

Pokrywa włazu została zdjęta, a teren nie został ogrodzony.

W pobliżu była furgonetka i inżynier, ale Powód opuścił miejsce wypadku bez wymiany szczegółów. Powód został przewieziony karetką do szpitala St Thomas. Później wraz z rodziną został repatriowany do Hiszpanii. Po długim okresie rehabilitacji w Hiszpanii pozostał z ograniczeniami ruchowymi.

Powód poinstruował Kancelarię Prawną Levenes, aby wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, nie wiedząc przeciwko komu można wytoczyć roszczenie.

Przeprowadzaliśmy dochodzenie w celu ustalenia, kto był winny, ale ponieważ żadna ze stron nie przyjęła odpowiedzialności, Kancelaria Levenes wszczęła postępowanie sądowe przeciwko 6 Pozwanym, którzy mogli mieć dostęp do pokrywy włazu, dopóki jeden z nich przyznał się do udziału.

Jest to sytuacja, której należy w miarę możliwości uniknąć ze względu na wzrost kosztów sądowych, które mają miejsce, gdy wielu pozwanych jest potencjalnie odpowiedzialnych, ale nie byliśmy w stanie powiedzieć, kto był odpowiedzialny i nie mieliśmy innego wyboru.

Złóż wniosek o odszkodowanie za wypadek

Kwestia postępowania sądowego często skutkuje skupieniem umysłu na roszczeniu, i w tym przypadku jeden z Pozwanych przyjął na siebie odpowiedzialność, a to oznaczało, że powództwo mogło zostać skierowane przeciwko nim i zostać umorzone przeciwko pozostałym Pozwanym.

Ze względu na złożoność obrażeń Powoda i pewne wcześniej istniejące obrażenia, Kancelaria Levenes uzyskała dowody medyczne od różnych ekspertów, aby móc przedstawić dowody obrażeń i ich wpływu na Powoda.

Po wielu negocjacjach, doszło do ugody.

Pomoc prawna w przypadku poważnych obrażeń

Czasami nie jest oczywiste, przeciwko komu można wytoczyć roszczenie. Dzięki Kancelarii Levenes możesz oczekiwać, że zbadamy wszystkie możliwości, aby spróbować osiągnąć właściwy wynik. Czasami oznacza to konieczność wszczęcia postępowania, aby uzyskać uczciwy wynik dla naszych klientów.

Nasi wyspecjalizowani prawnicy mogą pomóc ofiarom wypadku w pracy w odzyskaniu odszkodowania. Będą Państwo potrzebować fachowej porady, jakie działania można podjąć, aby uzyskać odszkodowanie.

Mogą Państwo zaufać doświadczeniu i wiedzy naszemu profesjonalnemu zespołowi prawników, którzy zajmują się poważnymi obrażeniami, po to abyście Państwo mieli zapewnioną maksymalną kwotę odszkodowania, do której mają Państwo pełne prawo.

Zadzwoń pod numer jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu poważnych obrażeń i przedyskutuj z nami swoje roszczenie. Zadzwoń do nas pod numer 0800 048 2352 lub ZAPYTAJ DZIŚ.   

Roszczenie o odszkodowanie za upadek do otwartej studzienki kanalizacyjnej

28 Mar 2022Przykładowe sprawy

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Firma Levenes była jedyna, która podjela sie prowadzenia mojej sprawy o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy. Mimo, ze sprawa była trudna, została sfinalizowana na bardzo korzystnych dla mnie warunkach. Przez cały czas jej trwania byłam na bieżąco informowana o postępach w sprawie.