Select Page

Kancelaria Levenes reprezentowała pracownika fabryki, który uzyskiwał odszkodowanie za zawodową astmę

Pan K pracował w fabryce produkującej syntetyczne elementy ogrodowe. Jego praca polegała na stosowaniu różnych szkodliwych chemikaliów oraz pracy w pobliżu kolegów stosujących chemikalie w procesie produkcji. Ponadto, produktem ubocznym była znaczna ilość włókna szklanego. Podczas procesu produkcji stosuje się chemikalia, takie jak izocyjaniany, o których wiadomo, że powodują astmę. Aby dać wyobrażenie złych warunków pracy w fabryce, jeden pracownik powiedział, że kiedy patrzyło się pod światło, wyglądało tak, jakby padał śnieg.

Ochrona zdrowia

Pracownicy nie otrzymali odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, takiego jak odpowiednie maski lub uniformy zakrywające skórę. Systemy usuwania szkodliwych substancji były nieodpowiednie. Pracownicy byli narażeni na działanie chemikaliów, które są bardzo niebezpieczne i mogą powodować raka oraz różne problemy z oddychaniem, w tym astmę zawodową. Pracownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni ani nie zostali poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia ani o tym, jakie kroki powinni podjąć, aby się zabezpieczyć.

Maski nie spełniały podstawowych wymagań bhp, nie były odpowiednio dopasowane, a filtry nie zbyły wymieniane w razie potrzeby. W rezultacie noszenie maski często powodowało, że warunki pracy były jeszcze bardziej nie do zniesienia, ponieważ pracownicy nie mogli oddychać. Krótko mówiąc, maski nie chroniły zdrowia, ale pogorszały sytuację. W pracy panowala kultura ich nie używania, ponieważ były bardzo irytujące, kiedy były zatkane.

Pan K i wielu jego kolegów doświadczyli problemów z oddychaniem, a po kilku tygodniach narażenia na te warunki pracy wystąpował u nich uciążliwy kaszel, ucisk w klatce piersiowej i świszczący oddech. Niestety, pomimo skarg pracowników, pracodawca nie zrobił nic, aby uchronić ich przed narażeniem na działanie szkodliwych substancji w pracy.

Monitorowanie stanu zdrowia

Pracownicy, którzy mogą być narażeni na niebezpieczne substancje, powinni być rutynowo monitorowani. Ostatecznie, w przypadku pana K., stało się to, gdy mobilna jednostka testująca odwiedziła fabrykę. Ujawniło to, że u Pana K wystąpiła astma zawodowa, i zalecono, aby pan K został natychmiast przeniesiony do innej części fabryki, gdzie nie był narażony na szkodliwe czynniki astmatyczne. Rzeczywiście, po przeprowadzce do innej części fabryki na zewnątrz, powód zauważył znaczną poprawę jego stanu. Niestety szkoda została wyrządzona, ponieważ po tym poziomie narażenia ciało jest uczulone. Pan K wymaga teraz używania inhalatorów prawdopodobnie do końca życia i ma ograniczony wybór pracy. Pan K poinstruował Levenes, aby wniósł roszczenie dotyczące astmy zawodowej. Pomimo pozornie oczywistych dowodów na to, że pracodawca ponosi winę za niedostarczenie bezpiecznego systemu pracy i bezpiecznego miejsca pracy powodowi, odpowiedzialność była sporna prawie do czasu procesu.

Dowody eksperckie

Inżynier-ekspert – wiodący ekspert ds. zdrowia środowiskowego i higieny pracy, który skontrolował fabrykę w celu wydania opinii sądu na temat warunków BHP w fabryce, stwierdził kilka naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy w fabryce. Odkrył między innymi, że pracodawca dopuścił się zaniedbania, ponieważ nie zapewnił swoim pracownikom odpowiednich indywidualnie dopasowanych masek na twarz i odpowiednich mundurów. Niemniej jednak pozwany nadal twierdził, że hobby skarżącego polegające na naprawianiu samochodów w wolnym czasie przyczyniło się do jego astmy, nawet jeśli przytłaczające prawdopodobieństwo, że fabryka była źródłem narażenia. Kiedy lekarz zajmujący się układem oddechowym właściwie rozważył te dowody, prawdopodobieństwo jakiejkolwiek przyczyny innej niż narażenie w fabryce było prawie zdyskontowane. Po negocjacjach pozwany ostatecznie rozstrzygnął sprawę pozasądowo, a powód otrzymał pełne odszkodowanie.

Zadzwoń do jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu wypadków w pracy 0800 048 2352 lub ZAPYTAJ DZIŚ

Odszkodowanie za astme w pracy UK

05 Nov 2019Przykładowe sprawy

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Składamy Szczere i z głębi serca płynące podziękowania dla Pani Ewy Kosim i Pana Tima Beasley'a za miłą współpracę i szczęśliwe sfinalizowanie naszej sprawy związanej z odszkodowaniem.