Select Page

Levenes wygrywa odszkodowanie w sprawie którą inna kancelaria uznała za nie do wygrania

Levenes uzyskuje wysokie odszkdowanie dla pracownika fabryki galwanizacyjnej rannego w wypadku z powodu poślizgnięcia w pracy. Jego sprawa została wcześniej odrzucony przez inną kancelarię prawną.

Roszczenia powypadkowe związane z poślizgnięciem w pracy

Wypadki dotyczące poślizgnięcia i potknięcia w miejscu pracy są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń. Obrażenia mogą być różne od dość niewielkich obrażeń, takich jak siniaki i skręcenia, do poważnych złamań i urazów głowy.

Powód pracował w ogromnym magazynie, w którym znajdowały się zbiorniki z kwasem i wodą i gdzie duże przedmioty metalowe były zanurzane przed wejściem do pieca. Przedmioty metalowe były transportowane wózkami widłowymi z placu zewnętrznego, a następnie przez dźwig, ze zbiornika do zbiornika i do pieca. Na skutek tego procesu, podłoga często była pokryta różnymi płynnymi substancjami, błotem, deszczem i niektóre części podłogi były śliskie, co stanowiło niebezpieczeństwo dla pracowników.

Dzień wypadku

W dniu wypadku Powód obsługiwał suwnicę bramową i szedł w kierunku pieca do cynkowania, patrząc zarówno na zawieszony przedmiot, jak i podłogę. Idąc, Powód poślizgnął się i upadł, lądując na prawym łokciu i doznał bardzo złożonego otwartego złamania. Powód przeszedł 2 operacje. Powód nie był w stanie pracować przez ponad 10 miesięcy na skutek czego, nie był w stanie wesprzeć swojej rodziny, która odczuła trudności finansowe w wyniku wypadku. Również Powoda zakres zgięcia i wyprostu został ograniczony na całe życie.

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek

Odpowiedzialność została odrzucona na podstawie, że Powód pełnił funkcję przełożonego a jego obowiązkiem było zapewnienie, aby podłoga była sucha i czysta bez jakichkolwiek substancji mogących spowodować poślizgnięcie się pracowników.

W rzeczywistości Powód nie otrzymał żadnych instrukcji, szkoleń lub odpowiedniego wyposażenia aby móc utrzymać podłogę w czystości. Często oczekiwano od Powoda pokrycia nieobecnych pracowników w firmie, z powodu notorycznych niedoborów personelu. Dlatego Powód, podczas każdej zmiany, pracował za dwie osoby. Było to praktycznie niemożliwe, aby Powód kontrolował i czyścił ogromną powierzchnię podłogi, z ograniczoną liczbą pracowników na nocnych zmianach.

Ponadto adwokaci Pozwanego zlecili sporządzenie ekspertyzy stwierdzającej, że podłoga w fabryce spełnia wymagane normy, a zatem jest bezpieczna. Poprzedni adwokaci reprezentujący Powoda uznali, że sprawa nie ma wystarczających perspektyw na sukces i ją.odrzucili.

Wszczęcie dochodzenia przez Levenes

Powód poinstruował kancelarię Levenes, bardzo krótko przed upływem terminu przedawnienia. Prawnicy z Levenes przeanalizowali dowody w sprawie Powoda i wyciągneli własne wnioski. Pomimo, że ubezpieczyciele Pozwanego odmówili zapewnienia odszkodowania za koszty prawne, Levenes podjęło sprawę i wszczeło postępowanie sądowe.

Po uzyskaniu zeznań świadka od Powoda i jego kolegów okazało się, że inspekcja kontroli podłogi została przeprowadzona w zupełnie innych warunkach niż w dniu wypadku. Stało się to w ciepły i suchy dzień i gdzie podłoga została starannie wyczyszczona przed inspekcją, a Powód nie został zaproszony do udziału w niej.

Powodzenie roszczenia o odszkodowanie powypadkowe

Stwierdzono, że stan podłogi w normalnej eksploatacji cynkowni był taki, że w niektórych miejscach był bezpieczny a w innych miejscach, bardzo śliski. Nasz partner nadzorujący sprawę Colin Martyr porównał podłogę do pizzy peperoni – tam, gdzie substancje ściekały, znajdowały się plamy (jak plasterki peperoni na pizzy) o bardzo niebezpiecznej i śliskiej powierzchni podłogi, podczas gdy obok znajdowały się obszary czystej i bezpiecznej podłogi. Po uzyskaniu i przedstawieniu dowodów przez Levenes, adwokaci Pozwanego zmienili swoje stanowisko i zaangażowali się w negocjacje ugodowe.

Sprawa została przeprowadzona przez polskiego prawnika Joannę Mackiewicz pod nadzorem starszego Partnera firmy Levenes, Colina Martyra.

Przypadek ten podkreśla, że nasz zespół prawników zajmujących się trudnymi sprawami za wypadek w pracy, będzie pracował niestrudzenie, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik dla Państwa. Pracujemy na zasadzie bez wygranej bez honorarium, więc nie musicie Państwo ponosić żadnych kosztów.

Porady dotyczące wypadków w miejscu pracy

Jeśli doznali Państwo obrażeń w pracy, na publicznej nawierzchni lub autostradzie, w sklepie lub innym miejscu, prosimy o kontakt. Dokonamy oceny Państwa sprawy i poinformujemy Państwa czy złożyć roszczenie o odszkodowanie. Posiadamy doświadczenie i wiedzę, aby zagwarantować, że otrzymają Państwo maksymalną kwotę odszkodowania, do której mają Państwo prawo.

Zadzwoń do jednego z naszych prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu wypadków w pracy 0800 048 2352 lub ZAPYTAJ DZIŚ

Odszkodowanie w sprawie która inna kancelaria uznała za nie do wygrania

25 May 2019Przykładowe sprawy

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Byłam zachwycona serwisem otrzymanym od Levenes.