Select Page

Śmiertelne wypadki w pracy

Śmiertelne wypadki w pracy są bardzo częste w branży budowlanej czy w rolnictwie.

Wypadki te są tragiczne dla bliskich, a także powodują trudności finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, szczególnie jeśli zmarły był “żywicielem rodziny”. Nigdy się nie myśli, że stanie się to z Państwa ukochaną osobą. Jeśli tak, to nie tylko trudna sytuacja dla kogoś, kogo kochasz, ale także procesy prawne, przez które trzeba przejść, mogą być oszałamiające. W tym momencie potrzebują Państwo przyjaznego i sympatycznego słuchacza, który może Państwa wysłuchać, a także wyjaśnić w jasny sposób, na czym te procesy prawne polegają.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ponieważ nasz zespół prawników ds. odszkodowania rownież zajmuje się wieloma roszczeniami dotyczącymi śmiertelnych wypadków w pracy.

BHP i dochodzenia policyjne

Najpierw zostanie przeprowadzone dochodzenie przez Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive), a czasem także przez policję. Te dochodzenia często zajmują tygodnie, a nawet długie miesiące i zanim te organy zdołają zebrać i przeanalizować dowody oraz wydadzą swoję opinię, to może trochę potrwać.

Śledztwo

Zwykłe dochodzenie zostanie otwarte przez koronera, który dość szybko wraz z identyfikacją i oddaniem ciała, rozwiąże ten etap sprawy. Tygodnie, jeśli nie miesiące później, dochodzenie zostanie wznowione z dowodami przedstawionymi koronerowi. Każda strona mająca uzasadniony interes w sprawie może być reprezentowana. Firmy ubezpieczeniowe dla dowolnych zaangażowanych stron często instruują prawników do uczestnictwa w rozprawie w sądzie koronera.

Nasza frima może reprezentować Państwa na rozprawie. Śledztwo będzie pierwszą okazją do odkrycia, co się tak faktycznie stało. Dokumenty takie jak raporty, protokoły, fotografie, plany, szkice i oświadczenia świadków prawdopodobnie będą dostępne po raz pierwszy – choć często zdarza się, że dokumenty są udostępniane tuż przed rozpoczęciem rozprawy.

Jeśli Państwo chcieliby być reprezentowani w dochodzeniu koronera, proszę do nas zadzwonić na bezpłatny numer telefonu 0800 048 2352.

Postępowanie karne

Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive) może podjąć decyzję o wniesieniu oskarżenia karnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Rodzina nie jest uważana za stronę postępowania i dlatego nie może być reprezentowana na rozprawie. Jednakże rodzina może zostać poproszona o złożenie oświadczenia do sądu przed wydaniem wyroku. Może to być lub nie być coś, co Państwo chcieliby zrobić. W przypadku procesu karnego, nawet jeśli Państwo nie mogą być reprezentowani, mogą Państwo zlecić prawnikowi żeby prześledził postępowanie w sali sądowej i wszystko odnotował. Bardzo ważne jest, aby odnotować, co mówią świadkowie o okolicznościach wypadku.

Odszkodowania cywilne

Jeżeli można dowieść na podstawie dowodów, że ​​wypadek był prawdopodobnie spowodowany zaniedbaniem lub naruszeniem ustawowego obowiązku drugiej strony, można złożyć roszczenie cywilne.

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r., osoby zmarłe, takie jak mąż lub żona lub dzieci, mogą złożyć wniosek. Inni krewni, którzy byli zależni od zmarłego, jak rodzic, również mogą mieć prawo do odszkodowania.

W zależności od okoliczności można złożyć wniosek o:

  • Odszodowanie za obrażenia i cierpienie bliskiej zmarłej osoby, która doznała bólu przed śmiercią
  • wydatki pogrzebowe
  • ustawowe odszkodowanie z tytułu śmierci
  • utrate zależności finansowej – co oznacza utratę wkładu finansowego zmarłego na gospodarstwo domowe
  • utrate zależności pozafinansowej. Może to obejmować takie rzeczy jak prace domowe i inną pomoc, którą zmarły zapewniał swojej rodzinie.

Nasz zespół prawników ds. śmiertelnych wypadków w pracy wygrał wiele roszczeń związanych z wypadkami w pracy. Odszkodowanie można dochodzić na zasadzie “nie wygrasz, nie płacisz”.   

Państwa sprawa będzie rozpatrzona i zostaną Państwo poinformowani o procedurach związanych ze śmiercią ukochanej osoby, w tym o dochodzeniu śledztwa przez Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive) i wszelkich postępowaniach karnych. Zostaną Państwo również powiadomieni o jakie roszczenia cywilne mogą Państwo wystąpić.  

Wiemy, że nie możemy cofnąć czasu. Jednak, mamy nadzieję, że będziemy w stanie pomóc Państwu w tym najbardziej trudnym czasie dla Państwa i Państwa Rodziny.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Firma Levenes jest rzetelna i solidna i z pełną odpowiedzialnością każdemu bym ją polecił.