Select Page

Jak oblicza się utratę zarobków w odszkodowaniach powypadkowych

Gdy mają Państwo roszczenie z tytułu obrażeń ciała z powodu wypadku, mogą mieć Państwo prawo do roszczenia o utratę dochodów, jeśli obrażenia uniemożliwiły możliwość do wykonywania pracy. Może to obejmować roszczenie o utratę zarobków od momentu wypadku, a także utratę przyszłych zarobków.

W tym artykule przedstawimy w prosty sposób obliczenia odszkodowania z tytułu utraty zarobków.

Istnieje więcej niż jeden sposób, w jaki przyszła utrata zarobków jest oszacowana w roszczeniu z tytułu obrażeń ciała i będzie to zależeć od okoliczności sprawy.

Zanim przyjrzymy się utratą przyszłych zarobków, najpierw wyjaśnimy, w jaki sposób obliczane i dochodzone są straty zarobkowe po wypadku.

Utraty zarobków po wypadku

Roszczenie o przeszkłe utraty zarobkowe obejmuje utracone dochody od daty wypadku do daty zakończenia roszczenia. Jeśli osoba poszkodowana była w stanie wrócić do pracy i jest w stanie zarobić tyle samo, ile zarabiała przed wypadkiem, wtedy taki przypadek wygląda tak jak na przedastawionym przykładzie poniżej:

Powód pracował jako kierowca. Zarabiał 300 funtów tygodniowo (kwota po odliczeniu podatku). Po wypadku nie mógł pracować przez okres 10 tygodni. W ciągu tego 10-tygodniowego okresu otrzymuje w tym czasie ustawowy zasiłek chorobowy w wysokości £94.25 tygodniowo. Kiedy wraca do pracy, zaczyna znowu zarabiać £300.00.

Jego strata jest obliczana w ten sposób:

10 tygodni x £300 £3,000.00
10 tygodni x £94,25 £942.50
Utrata zarobków £2,057.50

Jest to oczywiście bardzo prosta kalkulacja utraty zarobków, ale powyższa zasada może być stosowana w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Jeśli wynagrodzenie danej osoby różni się z miesiąca na miesiąc, wówczas można użyć średnią z okresu przed wypadkiem. Zakładając że osoba ta zarobiłaby prawdopodobnie taką samą stawke jak z przed wypadku.

Należy zaznaczyć, że szkody nie podlegają opodatkowaniu. Wszystkie obliczenia są dokonywane po odliczeniu podatku, więc oznacza to uwzględnienie kwoty netto.

Jeśli ktoś jest zatrudniony, potrzebne są odcinki z wynagrodzenia lub oświadczenie o zarobkach od pracodawcy.

Jeśli ktoś pracuje jako osoba samozatrudniona, wtedy zwroty podatkowe są brane pod uwagę i kwota wynagrodzenia przed wypadkiem.

Czasami mogą pojawić się problemy z powrotem do pracy. Jeśli ktoś nie pracuje przez okres 10 tygodni, ale dowody medyczne wskazują, że osoba ta powinna była wrócić do pracy znacznie wcześniej, trudno będzie ubiegać się o straty za okres 10 tygodni przerwy w pracy.

Przyszłe straty zarobkowe

Złożenie wniosku o przyszłą utratę zarobków w ramach odszkodowania z tytułu obrażeń ciała po wypadku jest nieco bardziej skomplikowane.

Wartość roszczenia ma reprezentować utratę zarobków, jaką osoba może ponieść w chwili zawarcia ugody w przyszłości.

Istnieje więcej niż jednen sposób wniesienia roszczenie, aby przedstawić straty zarobkowe w zależności od dowodów w sprawie.

Mnożnik inwestycyjny

Takie podejście jest stosowane, jeśli osoba poszkodowana nie jest w stanie wrócić do pracy i zarabiać tyle co przed wypadkiem. Wtedy te obliczenia odbywają się poprzez obliczenie rocznej straty, a następnie pomnożenie tej liczby przez mnożnik.

Zadaniem tej metody jest obliczenie utraty zarobków i ustalenie, ile będzie wynosić roczna strata.

Często takie obliczenia są proste. Jeśli doznali Państwo poważnych obrażeń, może to oznaczać, że nie będą Państwo w stanie nic zarobić. W takim przypadku roczna strata jest taka, jaką Państwo zarabiali bez żadnych odliczeń.

Dodatkowe dochody i świadczenia

Istnieją również inne dochody, które należy wziąć pod uwagę, obejmujące np. perspektywy awansu jak również utrata innych korzyści związanych z pracą, takich jak świadczenia rzeczowe, emerytalne itd. Jeśli pracodawca zapłacił za dodatkowe korzyści, takie jak pakiet na siłownię lub ubezpieczenie zdrowotne, to również wchodzi w wartość Państwa odszkodowania.

W niektórych przypadkach osoba jest w stanie wrócić do pracy, ale być może nie do tej samej pracy lub w niepełnym wymiarze godzin. Wtedy roczna strata zarobków jest różnicą między tym, co zarobiliby, a tym, co teraz mogą zarobić.

Na przykład, jeśli Powód nie jest w stanie pracować po wypadku jako kierowca, ale może pracować w niepełnym wymiarze godzin w biurze, prawdopodobnie po przeszkoleniu, wtedy wyliczymy różnicę w sposób poniższy.

Przyklad ten przedstawia obliczenie strat rocznych dla Pana Kowalskiego:

Roczne zarobki £15,600.00
Minus zarobki w niepełnym wymiarze godzin po wypadku £7,500.00
Roczna strata £8,100.00

Tabele Ogden

Gdy znana jest roczna strata zarobków, jest ona następnie mnożona przez mnożnik zaczerpnięty z księgi tabel, zwanych tabelami Ogden. Mnożenie to oblicza wartość przyszłej straty, biorąc pod uwagę zwrot z inwestycji pieniężnych i ile lat Pan Kowalski będzie pracował przed przejściem na emeryturę.

(Sposób, w jaki mnożenie jest opracowywane, jest tematem innego artykułu). Na razie możemy powiedzieć, że używając powyższego przykładu, gdy mnożnik wynosi 20 zgodnie z tabelami Ogden, obliczenie wygląda następująco:

£8,100.00 x 20 = £162,000.00

W pewnych okolicznościach można zmienić obliczenia. W szczególności jeśli Powód posiada znaczną niepełnosprawność, która ogranicza jego codzienne czynności. Ponownie jest to temat na inny artykuł.

Zdarzają się sytuacje, w których obliczenia, takie jak powyżej, nie są wykonywane, a mimo to nadal istnieje możliwość utraty zarobków w przyszłości.

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy

Sąd może przyznać nagrodę komuś, kto wrócił do pracy oraz jest w stanie zarobić to, co wcześniej zarabiał. Ponieważ mają na uwadze że istnieje znaczne ryzyko, że jeśli Powód powróci na rynek pracy, np. po zwolnieniu, i okaże się, że szukanie pracy trwa dłużej lub jest znacznie trudniejsze z powodu obrażeń.

Na przykład, Powód pracuje w magazynie, zbierając zamówienia na dostawę. Zostaje on potrącony przez wózek widłowy i doznaje urazu: złamania kostki. Po pewnym okresie jest w stanie wrócić do pracy. Jego przeszła utrata zarobków jest wypłacona. Jednak gdy wraca on do pracy, zostaje zatrudniony na inna pozycję, w której może usiąść przy biurku przez większość dnia. Natomiast nie może on wykonywać swojej starej pracy, ponieważ nie może stać na nogach dłużej niż około godzinę z powodu bólu i obrzęku kostki. Firma płaci mu to samo, a on ma pracę, do której może wrócić. Nie ma więc żadnych strat zarobkowych, które mógłby ponieść w przyszłości, jeśli obliczymy to w sposób przedstawiony powyżej.

Jednak to nie jest koniec historii.

Powód jest jednak zagrożony przyszłym bezrobociem, jeśli kiedykolwiek straci pracę. Przypuśćmy, że magazyn zostanie zamknięty a Powód będzie musiał szukać nowej pracy, wraz ze wszystkimi innymi współpracownikami. Jednak Powód w przeciwieństwie do jego kolegów z pracy nie bedzie mógł się ubiegać o pracę, w której musi długo stać na nogach. Wszyscy jego koledzy znajdą pracę w ciągu 3 miesięcy. Może to nawet potrwać około 9 miesięcy zanim Powód znajdzie pracę, ponieważ zakres dostępnych prac na rynku pracy jest węższy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku.

Niekoszystna sytuacja na rynku pracy może zostać zrekompensowana poprzez odszkodowanie odzwierciedlające takie ryzyko, że Powód może być postawiony w przedstawionej powyżej sytuacji.

Należy jednak zauważyć, że istnieje inny sposób zrekompensowania możliwej przyszłej straty, która może mieć zastosowanie w niektórych sytuacjach.

Spekulacyjne przyszłe straty dochodów w odszkodowaniach powypadkowych

Istnieje inny sposób, w jaki roszczenie z tytułu obrażeń ciała może obejmować odszkodowanie za przyszłą utratę zarobków, gdy nie jest to łatwo oszacować. Tutaj strata ma charakter spekulacyjny. Może się zdarzyć tak, że osoba, która odniosła obrażenia, nie była wytarczajaco aktywna na rynku pracy, lub nie miała zbyt wielu osiągnięć zawodowych.

Sąd może być pewien, że nastąpi strata, ale istnieje zbyt wiele niepewności, aby móc oszacować określoną roczną stratę. Jeśli sąd uzna, że istnieje strata, ale nie jest możliwe oszacowanie matematyczne, tak jak w powyższych przykładach, sąd może wypłacić kwotę którą ustali za odpowiednią. Jest to znane jako nagroda Blamire. Ten rodzaj odszkodowania powinien być brany pod uwagę, jeśli nie jest możliwe wyliczenie strat za pomocą powyższych metod obliczeniowych.

Jeśli doznali Państwo obrażeń w wyniku wypadku i utracili Państwo zarobki, powinni Państwo podać nam wszystkie szczegóły swoich zarobków, abyśmy mogli ubiegać się o tę stratę.

Ten artykuł ma na celu proste wyjaśnienie sposobu składania roszczeń o utratę dochodów po wypadku. Wszystkie sprawy zależą od ich indywidualnych faktów, a powyższe wyjaśnienia są uproszczone. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie sposobu obliczania roszczenia zostanie podane w indiwidualnym przypadku.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Firma Levenes jest rzetelna i solidna i z pełną odpowiedzialnością każdemu bym ją polecił.