Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Oprócz odszkodowań za obrażenia ciała, ból, cierpienie i wszelkie niedogodności, które są oceniane na podstawie dowodów medycznych, osoby ubiegające się o odszkodowanie, mogą wnosić o rekompensatę za szkody majątkowe oraz wydatki wynikające z ich obrażeń.

Obejmują one między innymi utratę zarobków, opiekę i pomoc zapewnianą przez przyjaciół i rodzinę, koszty leczenia i dojazdów, itp. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie na podstawie okoliczności poszczególnej sprawy.

Możliwe skutki nieuczciwych roszczeń powypadkowych

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się nieuczciwym roszczeniom. Przykładem tego może być wyolbrzymianie całkowicie zasadnego roszczenia, twierdząc, że dolegliwości lub straty są gorsze niż w rzeczywistości. Konsekwencje tego mogą być bardzo poważne i roszczenie może być całkowicie oddalone, jeśli okaże się, że powód był fundamentalnie nieuczciwy nawet w odniesieniu do części roszczenia. W takich okolicznościach powód może nie otrzymać żadnego odszkodowania, może zostać obciążony przez sąd kosztami prawnymi swojego oponenta, jak również własnymi kosztami prawnymi. W niektórych skrajnych przypadkach osoba składająca fałszywe zeznanie w sądzie cywilnym może być również pociągnięta do odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo i / lub obrazę sądu.

Ubezpieczyciele pozwanych czasami instruują agentów dochodzeniowych, aby śledzili powodów i dokumentowali za pomocą kamery video ich codzienne czynności. Dlatego jeśli ktoś, kto powiedział biegłemu medycznemu, że nie jest w stanie pracować lub też wykonywać niektórych czynności fizycznych, np. nosić zakupów, itp., a następnie zostanie sfilmowany kiedy wykonuje takie czynności, może spotkać się z całkowitym odrzuceniem swojego roszczenia przez sąd.

Wykorzystanie social postów w mediach społecznych jako dowód w postępowaniu cywilnym

Powodowie często nie zdają sobie sprawy, że w dobie mediów społecznych ich prywatne dane, czaty i zdjęcia są publicznie dostępne i mogą być rozpatrywane w sprawie. Przykładem tego jest powód, który poinformował biegłego medycznego, że nie był w stanie biegać z powodu odniesionych obrażeń, a później chwalił sie swoimi osiągnięciami sportowymi na Facebooku. Posty te zostały potem wykorzystane przez jego przeciwników w celu zdyskredytowania jego wiarygodności, a tym samym jego roszczenia w sądzie. Dlatego bardzo ważne jest, aby składać uczciwe oświadczenia i w pełni zrozumieć treść wszelkich dowodów, które są przedstawiane przeciwnikowi na poparcie roszczenia.

Zabezpieczenie dowodów w Państwa roszczeniu powypadkowym

Ważne jest również, aby móc udowodnić swoje roszczenie za pomocą dowodów z dokumentów, szczególnie jeśli roszczenie jest o sporej wartości. Na przykład, jeśli ktoś twierdzi, że wydał setki funtów na środki przeciwbólowe, ale nie jest w stanie przedstawić żadnych rachunków, wyciągów bankowych ani żadnych innych dokumentów to potwierdzających, takie roszczenie prawdopodobnie się nie powiedzie i można zostać uznanym za niewiarygodnego świadka w swoim roszczeniu. Niestety, jeśli okaże się, że ktoś nie jest wiarygodny w jednej kwestii, może to mieć negatywne konsekwencje co do udowodnienia pozostałych szkód, o których rekompensatę ktoś się ubiega. Dlatego ważne jest, aby zachować wszelkie dowody i móc udowodnić, że zgłaszane przez Państwa roszczenia są uzasadnione.

Zrozumienie podpisywanych dokumetów

Widzieliśmy także przykłady, gdy poproszono nas o rozważenie przejęcia roszczeń od innych firm, gdzie powód zatwierdzał treść raportów medycznych i poświadczył prawdę w dokumentach prawnych, określających szczegóły ich roszczeń, bez zrozumienia ich znaczenia, ponieważ poziom ich języka angielskiego był niewystarczający, a treść tych dokumentów nie została im wyjaśniona w ich języku ojczystym. To niestety znacznie osłabiło dowody w sprawie.

W jaki sposób KANCELARIA PRAWNA LEVENES może Państwu pomóc i doradzić

Adwokaci Levenes mówią w Państwa języku i mogą Państwu doradzić w prostym języku na temat tego, o co można się ubiegać zgodnie z prawem oraz na temat wszelkich dowodów wymaganych na poparcie Państwa roszczenia.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Field is required!

Pani Barbaro jestem Pani bardzo wdzieczny za pomoc w uzyskaniu odszodowania