Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Oprócz odszkodowań za obrażenia ciała, ból, cierpienie i wszelkie niedogodności, które są oceniane na podstawie dowodów medycznych, osoby ubiegające się o odszkodowanie, mogą wnosić o rekompensatę za szkody majątkowe oraz wydatki wynikające z ich obrażeń.

Obejmują one między innymi utratę zarobków, opiekę i pomoc zapewnianą przez przyjaciół i rodzinę, koszty leczenia i dojazdów, itp. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie na podstawie okoliczności poszczególnej sprawy.

Możliwe skutki nieuczciwych roszczeń powypadkowych

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się nieuczciwym roszczeniom. Przykładem tego może być wyolbrzymianie całkowicie zasadnego roszczenia, twierdząc, że dolegliwości lub straty są gorsze niż w rzeczywistości. Konsekwencje tego mogą być bardzo poważne i roszczenie może być całkowicie oddalone, jeśli okaże się, że powód był fundamentalnie nieuczciwy nawet w odniesieniu do części roszczenia. W takich okolicznościach powód może nie otrzymać żadnego odszkodowania, może zostać obciążony przez sąd kosztami prawnymi swojego oponenta, jak również własnymi kosztami prawnymi. W niektórych skrajnych przypadkach osoba składająca fałszywe zeznanie w sądzie cywilnym może być również pociągnięta do odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo i / lub obrazę sądu.

Ubezpieczyciele pozwanych czasami instruują agentów dochodzeniowych, aby śledzili powodów i dokumentowali za pomocą kamery video ich codzienne czynności. Dlatego jeśli ktoś, kto powiedział biegłemu medycznemu, że nie jest w stanie pracować lub też wykonywać niektórych czynności fizycznych, np. nosić zakupów, itp., a następnie zostanie sfilmowany kiedy wykonuje takie czynności, może spotkać się z całkowitym odrzuceniem swojego roszczenia przez sąd.

Wykorzystanie social postów w mediach społecznych jako dowód w postępowaniu cywilnym

Powodowie często nie zdają sobie sprawy, że w dobie mediów społecznych ich prywatne dane, czaty i zdjęcia są publicznie dostępne i mogą być rozpatrywane w sprawie. Przykładem tego jest powód, który poinformował biegłego medycznego, że nie był w stanie biegać z powodu odniesionych obrażeń, a później chwalił sie swoimi osiągnięciami sportowymi na Facebooku. Posty te zostały potem wykorzystane przez jego przeciwników w celu zdyskredytowania jego wiarygodności, a tym samym jego roszczenia w sądzie. Dlatego bardzo ważne jest, aby składać uczciwe oświadczenia i w pełni zrozumieć treść wszelkich dowodów, które są przedstawiane przeciwnikowi na poparcie roszczenia.

Zabezpieczenie dowodów w Państwa roszczeniu powypadkowym

Ważne jest również, aby móc udowodnić swoje roszczenie za pomocą dowodów z dokumentów, szczególnie jeśli roszczenie jest o sporej wartości. Na przykład, jeśli ktoś twierdzi, że wydał setki funtów na środki przeciwbólowe, ale nie jest w stanie przedstawić żadnych rachunków, wyciągów bankowych ani żadnych innych dokumentów to potwierdzających, takie roszczenie prawdopodobnie się nie powiedzie i można zostać uznanym za niewiarygodnego świadka w swoim roszczeniu. Niestety, jeśli okaże się, że ktoś nie jest wiarygodny w jednej kwestii, może to mieć negatywne konsekwencje co do udowodnienia pozostałych szkód, o których rekompensatę ktoś się ubiega. Dlatego ważne jest, aby zachować wszelkie dowody i móc udowodnić, że zgłaszane przez Państwa roszczenia są uzasadnione.

Zrozumienie podpisywanych dokumetów

Widzieliśmy także przykłady, gdy poproszono nas o rozważenie przejęcia roszczeń od innych firm, gdzie powód zatwierdzał treść raportów medycznych i poświadczył prawdę w dokumentach prawnych, określających szczegóły ich roszczeń, bez zrozumienia ich znaczenia, ponieważ poziom ich języka angielskiego był niewystarczający, a treść tych dokumentów nie została im wyjaśniona w ich języku ojczystym. To niestety znacznie osłabiło dowody w sprawie.

W jaki sposób KANCELARIA PRAWNA LEVENES może Państwu pomóc i doradzić

Adwokaci Levenes mówią w Państwa języku i mogą Państwu doradzić w prostym języku na temat tego, o co można się ubiegać zgodnie z prawem oraz na temat wszelkich dowodów wymaganych na poparcie Państwa roszczenia.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Field is required!

Wielkie podziekowania dla Pani Joanny M. i Pana Tim B. za pomyslne zakonczenie sprawy. Serdecznie polecam skorzystanie z pomocy kancelari Levenes. Profesjonalne podejscie do klienta I sprawy. Kulturalny, regularny kontakt z klientem. Pomoc w postaci korespondencji oraz kontaktu telefonicznego w języku polskim, co jest pomocne przy sformułowaniach prawnych. Bardzo dziekuje za pomoc i za pomyślne rozwiązanie mojej sprawy

Poważne obrażenia są druzgocące. Naszą rolą jest zapewnienie najlepszej możliwej przyszłości dla Państwa i Państwa rodziny.

Nasza wiedza prawnicza i chęć przekraczania granic umożliwiły naszym klientom zdobycie rekordowych sum odszkodowania.

Odszkodowanie za poważne i śmiertelne obrażenia z Levenes

Tim Beasley, prawnik, Partner i kierownik departamentu który specjalizuje się w rozpatrywaniu roszczeń o odszkodowanie za poważne i śmiertelne obrażenia, takie jak:

- urazy mózgu,

- uszkodzenie rdzenia kręgowego,

- amputacje

- katastrofalne obrażenia i trwały uszczerbek na zdrowiu

- poważne oparzenia

- chroniczny ból

Tim posiada 30 lat doświadczenia w reprezentowaniu klientów w Wielkiej Brytanii, z których wielu doznało trwałych poważnych obrażeń zmieniających życie. Jeździ po całym kraju, aby spotkać sie z klientami, a także odwiedzał klientów w Polsce, na Litwie i w Hiszpanii, kiedy to było konieczne.

Przykładowe sprawy prowadzone przez Tim Beasley i nasz zespół prawników, zakończone ogromnym sukcesem:

6,5 miliona funtów odszkodowania w roszczeniu dotyczącym uszkodzenia paraliżu rdzenia kręgowego.

5,25 miliona funtów za częściowy paraliż.

3,5 miliona funtów w przypadku uszkodzenia mózgu.

1,7 miliona funtów plus roczna płatność na życie w przypadku uszkodzenia mózgu.

2 miliony funtów plus roczna płatność na życie w przypadku uszkodzenia mózgu.

7,5 miliona funtów w przypadku podwójnej amputacji.

Tim jest członkiem wielu organizacji takich jak Panelu Adwokatów ds. Odszkodowań Rady Adwokackiej (Law Society Personal Injury Panel) oraz posiada on akredytacje Stowarzyszenia Prawników ds Odszkodowań Powypadkowych (Association of Personal Injury Lawyers) i jest oficjalnie uznany przez Headway Stowarzyszenie Uszkodzenia Mózgu (Headway-The Brain Injury Association) wiodącą organizacją zajmującą się urazami mózgu i urazami kręgosłupa jako prawnik specjalizujacy sie sprawami urazów mózgu i kręgosłupa.

W centrum tego, czym zajmuje sie Tim, jest klient. Odbywa się to poprzez naciskanie na ubezpieczycieli, aby zapewnili fundusze na opłacenie leczenia w najwcześniejszym możliwym czasie, kiedy jest to najbardziej wymagane. Ta pomoc może mieć duży wpływ na ostateczny wynik dla klienta.

Tim zdaje sobie sprawę, że oprócz roszczeń odszkodowanie, klienci oczekują i potrzebują przede wszystkim wysłuchania i wsparcia, aby mogli jak najlepiej dojść do siebie po poważnych obrażeniach.

Wysoko wykwalifikowani prawnicy mówiący w Państwa języku

Tim jest wspierany przez zespół doświadczonych pracowników mówiących po polsku.

Joanna Mackiewicz uzyskała tytuł adwokata w 2012 roku i zyskała reputację swojej niestrudzonej i wytrwałej pracy dla klientów, a swoim klientom wywalczyla miliony funtów odszkodowania.

Dagmara Sztynyk uzyskała tytuł adwokata w 2018 roku po kilku latach doświadczenia w Levenes. Współpracuje z Tim Beasley w niektórych najpoważniejszych przypadkach związanych ze złożonymi poważnymi obrażeniami zmieniającymi życie.

Zespół wspiera Katarzyna Ciesińska, która jako asystentka pracuje nad roszczeniami o niższej wartości, a także zapewnia wsparcie i pomoc Tim, Joannie i Dagmarze.

W jaki sposób KANCELARIA PRAWNA LEVENES może Państwu pomóc i doradzić

Adwokaci Levenes mówią w Państwa języku i mogą Państwu doradzić w prostym języku na temat tego, o co można się ubiegać zgodnie z prawem oraz na temat wszelkich dowodów wymaganych na poparcie Państwa roszczenia.

Poważne obrażenia są druzgocące. Naszą rolą jest zapewnienie najlepszej możliwej przyszłości dla Państwa i Państwa rodziny.

Nasza wiedza prawnicza i chęć przekraczania granic umożliwiły naszym klientom zdobycie rekordowych sum odszkodowania.

Odszkodowanie za poważne i śmiertelne obrażenia z Levenes

Tim Beasley, prawnik, Partner i kierownik departamentu który specjalizuje się w rozpatrywaniu roszczeń o odszkodowanie za poważne i śmiertelne obrażenia, takie jak:

- urazy mózgu,

- uszkodzenie rdzenia kręgowego,

- amputacje

- katastrofalne obrażenia i trwały uszczerbek na zdrowiu

- poważne oparzenia

- chroniczny ból

Tim posiada 30 lat doświadczenia w reprezentowaniu klientów w Wielkiej Brytanii, z których wielu doznało trwałych poważnych obrażeń zmieniających życie. Jeździ po całym kraju, aby spotkać sie z klientami, a także odwiedzał klientów w Polsce, na Litwie i w Hiszpanii, kiedy to było konieczne.

Przykładowe sprawy prowadzone przez Tim Beasley i nasz zespół prawników, zakończone ogromnym sukcesem:

6,5 miliona funtów odszkodowania w roszczeniu dotyczącym uszkodzenia paraliżu rdzenia kręgowego.

5,25 miliona funtów za częściowy paraliż.

3,5 miliona funtów w przypadku uszkodzenia mózgu.

1,7 miliona funtów plus roczna płatność na życie w przypadku uszkodzenia mózgu.

2 miliony funtów plus roczna płatność na życie w przypadku uszkodzenia mózgu.

7,5 miliona funtów w przypadku podwójnej amputacji.

Tim jest członkiem wielu organizacji takich jak Panelu Adwokatów ds. Odszkodowań Rady Adwokackiej (Law Society Personal Injury Panel) oraz posiada on akredytacje Stowarzyszenia Prawników ds Odszkodowań Powypadkowych (Association of Personal Injury Lawyers) i jest oficjalnie uznany przez Headway Stowarzyszenie Uszkodzenia Mózgu (Headway-The Brain Injury Association) wiodącą organizacją zajmującą się urazami mózgu i urazami kręgosłupa jako prawnik specjalizujacy sie sprawami urazów mózgu i kręgosłupa.

W centrum tego, czym zajmuje sie Tim, jest klient. Odbywa się to poprzez naciskanie na ubezpieczycieli, aby zapewnili fundusze na opłacenie leczenia w najwcześniejszym możliwym czasie, kiedy jest to najbardziej wymagane. Ta pomoc może mieć duży wpływ na ostateczny wynik dla klienta.

Tim zdaje sobie sprawę, że oprócz roszczeń odszkodowanie, klienci oczekują i potrzebują przede wszystkim wysłuchania i wsparcia, aby mogli jak najlepiej dojść do siebie po poważnych obrażeniach.

Wysoko wykwalifikowani prawnicy mówiący w Państwa języku

Tim jest wspierany przez zespół doświadczonych pracowników mówiących po polsku.

Joanna Mackiewicz uzyskała tytuł adwokata w 2012 roku i zyskała reputację swojej niestrudzonej i wytrwałej pracy dla klientów, a swoim klientom wywalczyla miliony funtów odszkodowania.

Dagmara Sztynyk uzyskała tytuł adwokata w 2018 roku po kilku latach doświadczenia w Levenes. Współpracuje z Tim Beasley w niektórych najpoważniejszych przypadkach związanych ze złożonymi poważnymi obrażeniami zmieniającymi życie.

Zespół wspiera Katarzyna Ciesińska, która jako asystentka pracuje nad roszczeniami o niższej wartości, a także zapewnia wsparcie i pomoc Tim, Joannie i Dagmarze.

W jaki sposób KANCELARIA PRAWNA LEVENES może Państwu pomóc i doradzić

Adwokaci Levenes mówią w Państwa języku i mogą Państwu doradzić w prostym języku na temat tego, o co można się ubiegać zgodnie z prawem oraz na temat wszelkich dowodów wymaganych na poparcie Państwa roszczenia.