Select Page

Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Fundamentalna nieuczciwość w roszczeniach o odszkodowania powypadkowe

Oprócz odszkodowań za obrażenia ciała, ból, cierpienie i wszelkie niedogodności, które są oceniane na podstawie dowodów medycznych, osoby ubiegające się o odszkodowanie, mogą wnosić o rekompensatę za szkody majątkowe oraz wydatki wynikające z ich obrażeń.

Obejmują one między innymi utratę zarobków, opiekę i pomoc zapewnianą przez przyjaciół i rodzinę, koszty leczenia i dojazdów, itp. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie na podstawie okoliczności poszczególnej sprawy.

Możliwe skutki nieuczciwych roszczeń powypadkowych

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się nieuczciwym roszczeniom. Przykładem tego może być wyolbrzymianie całkowicie zasadnego roszczenia, twierdząc, że dolegliwości lub straty są gorsze niż w rzeczywistości. Konsekwencje tego mogą być bardzo poważne i roszczenie może być całkowicie oddalone, jeśli okaże się, że powód był fundamentalnie nieuczciwy nawet w odniesieniu do części roszczenia. W takich okolicznościach powód może nie otrzymać żadnego odszkodowania, może zostać obciążony przez sąd kosztami prawnymi swojego oponenta, jak również własnymi kosztami prawnymi. W niektórych skrajnych przypadkach osoba składająca fałszywe zeznanie w sądzie cywilnym może być również pociągnięta do odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo i / lub obrazę sądu.

Ubezpieczyciele pozwanych czasami instruują agentów dochodzeniowych, aby śledzili powodów i dokumentowali za pomocą kamery video ich codzienne czynności. Dlatego jeśli ktoś, kto powiedział biegłemu medycznemu, że nie jest w stanie pracować lub też wykonywać niektórych czynności fizycznych, np. nosić zakupów, itp., a następnie zostanie sfilmowany kiedy wykonuje takie czynności, może spotkać się z całkowitym odrzuceniem swojego roszczenia przez sąd.

Wykorzystanie social postów w mediach społecznych jako dowód w postępowaniu cywilnym

Powodowie często nie zdają sobie sprawy, że w dobie mediów społecznych ich prywatne dane, czaty i zdjęcia są publicznie dostępne i mogą być rozpatrywane w sprawie. Przykładem tego jest powód, który poinformował biegłego medycznego, że nie był w stanie biegać z powodu odniesionych obrażeń, a później chwalił sie swoimi osiągnięciami sportowymi na Facebooku. Posty te zostały potem wykorzystane przez jego przeciwników w celu zdyskredytowania jego wiarygodności, a tym samym jego roszczenia w sądzie. Dlatego bardzo ważne jest, aby składać uczciwe oświadczenia i w pełni zrozumieć treść wszelkich dowodów, które są przedstawiane przeciwnikowi na poparcie roszczenia.

Zabezpieczenie dowodów w Państwa roszczeniu powypadkowym

Ważne jest również, aby móc udowodnić swoje roszczenie za pomocą dowodów z dokumentów, szczególnie jeśli roszczenie jest o sporej wartości. Na przykład, jeśli ktoś twierdzi, że wydał setki funtów na środki przeciwbólowe, ale nie jest w stanie przedstawić żadnych rachunków, wyciągów bankowych ani żadnych innych dokumentów to potwierdzających, takie roszczenie prawdopodobnie się nie powiedzie i można zostać uznanym za niewiarygodnego świadka w swoim roszczeniu. Niestety, jeśli okaże się, że ktoś nie jest wiarygodny w jednej kwestii, może to mieć negatywne konsekwencje co do udowodnienia pozostałych szkód, o których rekompensatę ktoś się ubiega. Dlatego ważne jest, aby zachować wszelkie dowody i móc udowodnić, że zgłaszane przez Państwa roszczenia są uzasadnione.

Zrozumienie podpisywanych dokumetów

Widzieliśmy także przykłady, gdy poproszono nas o rozważenie przejęcia roszczeń od innych firm, gdzie powód zatwierdzał treść raportów medycznych i poświadczył prawdę w dokumentach prawnych, określających szczegóły ich roszczeń, bez zrozumienia ich znaczenia, ponieważ poziom ich języka angielskiego był niewystarczający, a treść tych dokumentów nie została im wyjaśniona w ich języku ojczystym. To niestety znacznie osłabiło dowody w sprawie.

W jaki sposób KANCELARIA PRAWNA LEVENES może Państwu pomóc i doradzić

Adwokaci Levenes mówią w Państwa języku i mogą Państwu doradzić w prostym języku na temat tego, o co można się ubiegać zgodnie z prawem oraz na temat wszelkich dowodów wymaganych na poparcie Państwa roszczenia.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Chciałbym podziękować Levenes za ich ciężką i profesjonalną prace nad moją sprawą