Wypadki w pracy przy użyciu wózka widłowego

Czy Państwa pracodawca właściwie trenuje kierowców wózków widłowych? Czy obszary gdzie wózki widłowe się poruszają są oddzielone od obszarów dla pieszych? Czy kierowca wózka widłowego w Państwa miejscu pracy ma odpowiednią widoczność? Czy jeżdżą oni z ładunkiem blokującym ich widok?

Wiele urazów powstaje, ponieważ pracodawcy nie przestrzegają prawa, a kierowcy wózków widłowych są nieostrożni.

 • Państwa pracodawca powinien upewnić się, że drogi są prawidłowo oznaczone i utrzymane w czystości, tak, aby piesi i pojazdy mogły się bezpiecznie poruszać.
 • Państwa pracodawca powinien upewnić się, że drogi komunikacyjne są utrzymane w czystości, tak aby można było bezpiecznie obsługiwać wózki widłowe.
 • Państwa pracodawca powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie i skuteczny nadzór kierowców wózków widłowych.
 • Państwa pracodawca powinien upewnić się, że wózki widłowe są używane w bezpieczny sposób.

Typowe wypadki z udziałem wózka widłowego obejmują:

 • Kierowcy wózków widłowych, którzy jeżdżą niedbale i kolidują z pudłami, regałami i innymi wózkami widłowymi lub współpracownikami.
 • Kierowcy wózków widłowe jeżdżą zbyt szybko
 • Kierowcy wózków widłowe jeżdżą blisko pieszych
 • Wózki widłowe z ładunkiem blokują widok kierowcy.

Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników zajmujących się wypadkami spowodowanymi przez wózki widłowe wygrał wiele odszkodowań z tytułu obrażeń.

Powszechne urazy spowodowane wypadkami w pracy przez wózki widłowe to:

 • Zmiażdżenia spowodowane potrąceniem przez wózek widłowy
 • Zmiażdżenia spowodowane uwięzieniem pomiędzy wózkiem widłowym a innym przedmiotem
 • Obrażenia głowy spowodowane potrąceniem przez widła lub ładunku, który się znajdował na wózku.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email

Chciałbym podziękować Levenes za ich ciężką i profesjonalną prace nad moją sprawą