Wypadki w fabrykach

Dużo urazów jest spowodowane ponieważ pracodawcy dopuścili się zaniedbania lub złamali przepisy BHP.

 • Czy doznali Państwo urazu w wyniku wypadku w fabryce?
 • Czy Państwa pracodawca utrzymuje bezpieczny system pracy?
 • Czy Państwa pracodawca regularnie konserwuje sprzęt roboczy i utrzymuje go w dobrym stanie?
 • Czy maszyny które obsługują Państwo są bezpieczne?
 • Czy Państwa pracodawca utrzymuje porządek w fabryce?
 • Czy Państwa współpracownicy pozostawiają rzeczy w niewłaściwych miejscach na podłodze?
 • Czy kable są pozostawione w poprzek przejść?
 • Czy śmieci są uprzątnięte odpowiednio, czy też są pozostawione na Państwa drodze?
 • Czy byłi Państwo właściwie przeszkoloni jak wykonywać Państwa prace?
 • Czy osłony do ochrony przed niebezpiecznymi maszynami zostały usunięte w celu przyspieszenia pracy ale kosztem Państwa zdrowia i bezpieczeństwa?  

Typowe obrażenia odniesione w fabrykach obejmują:-

 • Opażenia w wyniku pożarów, wybuchów, lub braku kontroli nad niebezpiecznymi  substancjami chemicznymi.
 • Złamania i amputacje palców i rąk spowodowane przez niebezpieczne i uszkodzone maszyny.
 • Złamania nadgarstków, nóg a także obrażenia pleców spowodowane potknięciami i upadkami na nieposprzątanej podłodze.

Nasz zesół prawników z doświadczeniem w roszczeniach spowodowanych wypadkami w pracy chętnie udzieli Państwu porady jak najlepiej poprowadzić Państwa roszczenie i odpowiedzą na Państwa pytania.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

 • Proszę skontaktuj się ze mną:
 • Na numer telefonu
 • Na email