Wypadki przy podnoszeniu i przenoszeniu przedmiotów

Wiele urazów jest spowodowanych tym, że pracodawcy nie przestrzegają prawa. Pracodawca powinien uniknąć potrzeby jakiegokolwiek ręcznego przemieszczania ciężarów w pracy. Jeśli nie można tego uniknąć, pracodawca powinien podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń do minimum.

  • Czy doznali Państwo obrażeń podczas ręcznego przemieszczania przedmiotów/ciężarów w pracy?
  • Czy Państwa pracodawca wymaga od Państwa ręcznego przemieszczania przedmiotów zbyt ciężkich dla Państwa?
  • Czy ponieśli Państwo szkodę na zdrowiu, ponieważ Państwa pracodawca nie zapewnił Państwu sprzętu, którego moglibyście Państwo użyć podczas ręcznego podnoszenia ładunku?
  • Czy Państwa pracodawca zapewnił Państwu wózek lub podnośnik, które ułatwiłby prace i zapobiegłby urazom w pracy?
  • Czy doznali Państwo obrażeń, ponieważ nie zostali Państwo odpowiednio przeszkoloni jak bezpiecznie podnosić ręcznie cieżkie ładunki?
  • Istnieją wytyczne przepisów BHP co do tego, jak poprawnie podnosić lub przenosić przedmioty. Czy Państwa pracodawca przestrzegał tych wytycznych? 

Czasami urazy pojawiają się przy podnoszeniu stosunkowo lekkiego ładunku, ponieważ ładunek jest nieporęczny lub też organizacja pracy jest niebezpieczna.

Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników co do roszczeń wynikających z wypadków w pracy wygrał już wiele roszczeń wynikających z ręcznego przemieszczania przedmiotów w pracy.

Najczęstsze urazy spowodowane ręcznym przemieszczaniem przedmiotów obejmują urazy kręgosłupa i przepukliny.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Firma Levenes jest rzetelna i solidna i z pełną odpowiedzialnością każdemu bym ją polecił.