Śmiertelne wypadki w pracy

Śmiertelne wypadki w pracy są bardzo częste w branży budowlanej czy w rolnictwie.

Wypadki te są tragiczne dla bliskich, a także powodują trudności finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, szczególnie jeśli zmarły był “żywicielem rodziny”. Nigdy się nie myśli, że stanie się to z Państwa ukochaną osobą. Jeśli tak, to nie tylko trudna sytuacja dla kogoś, kogo kochasz, ale także procesy prawne, przez które trzeba przejść, mogą być oszałamiające. W tym momencie potrzebują Państwo przyjaznego i sympatycznego słuchacza, który może Państwa wysłuchać, a także wyjaśnić w jasny sposób, na czym te procesy prawne polegają.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ponieważ nasz zespół prawników ds. odszkodowania rownież zajmuje się wieloma roszczeniami dotyczącymi śmiertelnych wypadków w pracy.

BHP i dochodzenia policyjne

Najpierw zostanie przeprowadzone dochodzenie przez Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive), a czasem także przez policję. Te dochodzenia często zajmują tygodnie, a nawet długie miesiące i zanim te organy zdołają zebrać i przeanalizować dowody oraz wydadzą swoję opinię, to może trochę potrwać.

Śledztwo

Zwykłe dochodzenie zostanie otwarte przez koronera, który dość szybko wraz z identyfikacją i oddaniem ciała, rozwiąże ten etap sprawy. Tygodnie, jeśli nie miesiące później, dochodzenie zostanie wznowione z dowodami przedstawionymi koronerowi. Każda strona mająca uzasadniony interes w sprawie może być reprezentowana. Firmy ubezpieczeniowe dla dowolnych zaangażowanych stron często instruują prawników do uczestnictwa w rozprawie w sądzie koronera.

Nasza frima może reprezentować Państwa na rozprawie. Śledztwo będzie pierwszą okazją do odkrycia, co się tak faktycznie stało. Dokumenty takie jak raporty, protokoły, fotografie, plany, szkice i oświadczenia świadków prawdopodobnie będą dostępne po raz pierwszy – choć często zdarza się, że dokumenty są udostępniane tuż przed rozpoczęciem rozprawy.

Jeśli Państwo chcieliby być reprezentowani w dochodzeniu koronera, proszę do nas zadzwonić na bezpłatny numer telefonu 0800 048 2352.

Postępowanie karne

Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive) może podjąć decyzję o wniesieniu oskarżenia karnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Rodzina nie jest uważana za stronę postępowania i dlatego nie może być reprezentowana na rozprawie. Jednakże rodzina może zostać poproszona o złożenie oświadczenia do sądu przed wydaniem wyroku. Może to być lub nie być coś, co Państwo chcieliby zrobić. W przypadku procesu karnego, nawet jeśli Państwo nie mogą być reprezentowani, mogą Państwo zlecić prawnikowi żeby prześledził postępowanie w sali sądowej i wszystko odnotował. Bardzo ważne jest, aby odnotować, co mówią świadkowie o okolicznościach wypadku.

Odszkodowania cywilne

Jeżeli można dowieść na podstawie dowodów, że ​​wypadek był prawdopodobnie spowodowany zaniedbaniem lub naruszeniem ustawowego obowiązku drugiej strony, można złożyć roszczenie cywilne.

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r., osoby zmarłe, takie jak mąż lub żona lub dzieci, mogą złożyć wniosek. Inni krewni, którzy byli zależni od zmarłego, jak rodzic, również mogą mieć prawo do odszkodowania.

W zależności od okoliczności można złożyć wniosek o: –

  • Odszodowanie za obrażenia i cierpienie bliskiej zmarłej osoby, która doznała bólu przed śmiercią
  • wydatki pogrzebowe
  • ustawowe odszkodowanie z tytułu śmierci
  • utrate zależności finansowej – co oznacza utratę wkładu finansowego zmarłego na gospodarstwo domowe
  • utrate zależności pozafinansowej. Może to obejmować takie rzeczy jak prace domowe i inną pomoc, którą zmarły zapewniał swojej rodzinie.

Nasz zespół prawników ds. śmiertelnych wypadków w pracy wygrał wiele roszczeń związanych z wypadkami w pracy. Odszkodowanie można dochodzić na zasadzie “nie wygrasz, nie płacisz”.   

Państwa sprawa będzie rozpatrzona i zostaną Państwo poinformowani o procedurach związanych ze śmiercią ukochanej osoby, w tym o dochodzeniu śledztwa przez Organ Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP (Health & Safety Executive) i wszelkich postępowaniach karnych. Zostaną Państwo również powiadomieni o jakie roszczenia cywilne mogą Państwo wystąpić.  

Wiemy, że nie możemy cofnąć czasu. Jednak, mamy nadzieję, że będziemy w stanie pomóc Państwu w tym najbardziej trudnym czasie dla Państwa i Państwa Rodziny.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Podziękowanie od Pana KK, który otrzymał odszkodowanie za głebokie rozcięcie palca doznane w wyniku wypadku w pracy