Wypadki w pracy

Wypadki w pracy. Czy ulegli Państwo wypadkowi lub doznali urazu w pracy? A może z powodu wykonywanej pracy zapadli Państwo na chorobę lub schorzenie zawodowe?

Istnieje prawo mające na celu zapewnienie ochrony w pracy i zagwarantowanie pewnego i bezpiecznego środowiska pracy. Pracodawca winien również posiadać ubezpieczenie obejmujące go ochroną na wypadek, gdyby ktoś z jego personelu doznał urazu w wyniku wypadku w pracy. Można ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia będące wynikiem wypadku w pracy niezależnie od tego, czy jest się zatrudnionym w pełnym czy też w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy tymczasowi, samozatrudnieni wykonawcy lub nawet osoby znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa jako goście w momencie wypadku mogą również ubiegać się o odszkodowanie.

Każdego roku około 30.000 osób odnosi poważne obrażenia w miejscu pracy. Jeśli są Państwo jedną z nich, mogą Państwo być uprawnieni do uzyskania odszkodowania powypadkowego.

Wypadki-w-pracy

Odszkodowania za wypadek w pracy

Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy mogą być relatywnie nieskomplikowane. Prawnik musi być w stanie udowodnić, że pracodawca nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. W szczególności, że nie dochował nałożonego prawem obowiązku usunięcia lub zredukowania zagrożenia, które przyczyniło się do wypadku.

Jeśli więc sąd uzna, że pracodawca mógł podjąć „stosowne kroki”, aby zapobiec wypadkowi, jest prawdopodobne, że Państwa roszczenie zakończy się sukcesem.

Proszę dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie

Prawnicy zajmujący się odszkodowaniami za wypadki przy pracy

Jeżeli doznali Państwo obrażeń w pracy z powodu zaniedbania pracodawcy, współpracownika albo też stosowanych materiałów lub sprzętu, proszę skontaktować się z nami. Prowadzimy wszelkiego typu sprawy dla ludzi zatrudnionych w różnych sektorach, począwszy od przemysłu budowlanego, poprzez produkcję i rolnictwo, skończywszy na biurach, sklepach i restauracjach.

Prowadzimy również sprawy dotyczące chorób przemysłowych i zawodowych obejmujące problemy układu oddechowego spowodowane kurzem, środkami chemicznymi i oparami, jak na przykład: pylica płuc, astma zawodowa, rozedma, schorzenia wywołane azbestem włączając azbestozę i międzybłoniaka opłucnej; utratę słuchu w wyniku pracy w hałasie; zespół wibracyjny [Vibration White Finger] spowodowany pracą przy narzędziach wibrujących; schorzenia skóry wywołane środkami chemicznymi lub innymi substancjami drażniącymi oraz „kolano górnika” [Miner’s Knee] spowodowane przewlekłym klękaniem i przebywaniem w pozycji na czworaka.

Prawnicy zajmujący się odszkodowaniami za wypadki przy pracy
Odszkodowania-za-wypadek-w-pracy-bez-wygranej-bez-opłaty

Odszkodowania za wypadek w pracy na zasadzie bez wygranej, bez opłaty.

Oferujemy usługę “bez wygranej, bez opłaty”, gdzie możecie Państwo być pewni, że nie będziecie musieli ponosić kosztów, jeśli sprawa nie odniesie sukcesu.

Dzięki ogólnokrajowej usłudze możemy odwiedzić Państwa w domu, pracy lub w szpitalu.

Każdego roku skutecznie rozstrzygamy tysiące spraw, zapewniając naszym klientom odszkodowanie za wypadki w pracy od £1,000 do ponad £1,000.000.

Śmiertelne wypadki w pracy

Śmiertelne wypadki w pracy są bardzo częste w branży budowlanej czy w rolnictwie.

Wypadki te są tragiczne dla bliskich, a także powodują trudności finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, szczególnie jeśli zmarły był jedynym “żywicielem rodziny”. Nigdy się nie myśli, że stanie się to z Państwa ukochaną osobą. Jeśli tak, to nie tylko trudna sytuacja dla kogoś, kogo kochasz, ale także procesy prawne, przez które trzeba przejść, mogą być oszołamiające. W tym momencie potrzebują Państwo przyjaznego i sympatycznego słuchacza, który może Państwa wysłuchać, a także wyjaśnić w jasny sposób, na czym te procesy prawne polegają.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ponieważ nasz zespół prawników ds. odszkodowań powypadkowych rownież zajmuje się wieloma roszczeniami dotyczącymi śmiertelnych wypadków w pracy.

Śmiertelne wypadki w pracy

Jeśli zostali Państwo dotknięci przez którąkolwiek z powyższych sytuacji, skontaktujcie się Państwo z naszym doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań.

Kiedy nawiążecie Państwo z nami kontakt, w ciągu godziny zgłosi się do Państwa jeden z naszych prawników i doradzi czy mają Państwo roszczenie.
doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań

Jakie są główne przyczyny wypadków w miejscu pracy?

Urazy w miejscu pracy zdarzają się, gdy środki bezpieczeństwa nie są wprowadzane lub gdy nie są przestrzegane lub egzekwowane. Najczęstsze przyczyny to defekty w sprzęcie, a także źle zmontowane konstrukcje, rusztowania czy regały. Wycieki, które nie są wystarczająco szybko i dokładnie usunięte, mogą spowodować upadki, a brak szkoleń lub sprzętu ochronnego może spowodować poważne obrażenia w miejscu pracy.

Często zdarzają się wypadki z pojazdami, takimi jak wózki widłowe, zwłaszcza na placach budowy i w zakładach przemysłowych.

Odszkodowania za wypadki w pracy

Wysokość odszkodowania, którą mogą Państwo otrzymać w wyniku wypadku przy pracy, zależy częściowo od okoliczności oraz od tego, jak poważne są Państwa obrażenia. Jednakże mogą Państwo również mieć podstawy wnoszenia roszczenia o dodatkowe kwoty jeśli wykażą Państwo:

  • Utratę dochodów, w tym przyszłych strat i strat spowodowanych czasem wolnym od pracy
  • Zmiany w zdolności do pracy w przyszłości
  • Koszty podróży i zakwaterowania
  • Opiekę
  • Adaptację domu lub samochodu
  • Rachunki medyczne

Jak ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Po pierwsze, musimy znać kluczowe szczegóły dotyczące wypadku, szczególnie, kiedy i jak doszło do wypadku. Również potrzebujemy informacji na temat obrażeń poniesionych na skutek wypadku.

Ponadto poprosimy o szczegółowe informacje na temat tego, czy otrzymali Państwo jakąkolwiek pomoc medyczną. Ważne jest również, aby wiedzieć, czy byli świadkowie wypadku, tacy jak np. współpracownicy. Będziemy prosić o wszystkie szczegóły wraz z kopiami wszelkich zdjęć, które zostały zrobione w związku z wypadkiem. Pomoże nam to zbudować wizję wypadku i ustalić podstawy do roszczenia z tytułu wypadku w pracy.

Ważne jest, aby od razu skontaktować się z nami, ponieważ możemy również pomóc w leczeniu, wsparciu i rehabilitacji po Państwa wypadku.

Odpowiemy Państwu w ciągu godziny, jeśli mają Państwo roszczenie.

Polski-prawnik-wypadki-w-pracy

Czy mogę wnieść roszczenie o odszkodowanie, będąc na umowie o pracę w zerowym wymiarze czasu?

Tak! Pracownicy objęci umową o pracę w zerowym wymiarze czasu, mają prawo do otrzymania szkolenia, narzędzi i wsparcia, aby pracować bezpiecznie. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do zapewnienia bezpieczeństwa i bezpiecznego miejsca pracy.

Czy istnieje limit czasu na wniesienie roszczenia za wypadek przy pracy?

Jeśli ulegli Państwo nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy, zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi prawnikami ds. odszkodowań. W Wielkiej Brytanii wszelkie roszczenia, powinny być składane w ciągu trzech lat od czasu wypadku w miejscu pracy.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Jak narazie nie mogę w to uwierzyć i brak mi słów. Bardzo dziękuję za poprowadzenie tak mojej sprawy. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim osobom , które przyczyniły się do mojego odszkodowania.