Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Kancelaria Prawna Levenes udziela porad prawnych i reprezentuje ofiary wypadków w pracy od ponad 30 lat. Nasze główne biuro znajduje się w Londynie, skąd działamy w imieniu klientów z całego kraju.

Działamy na zasadzie „Bez wygranej, Bez opłat”, aby pomóc ofiarom wypadków w pracy w odzyskaniu maksymalnego odszkodowania powypadkowego, do którego są uprawnieni, upewniając się, że Państwa roszczenie powypadkowe rozpatrywane jest profesjonalnie.

Levenes zatrudnia mówiących po polsku w pełni wykwalifikowanych prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie roszczeń z tytułu obrażeń ciała. Państwa roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie poprowadzane przez w pełni wykwalifikowanego w Anglii polskojęzycznego prawnika.

W przeciwieństwie do niektórych kancelarii prawnych lub firm roszczeniowych, Kancelaria prawna Levenes nie polega na tłumaczach i nie zatrudnia niewykwalifikowanego prawnie personelu. Zawsze będziecie Państwo mieli zapewniony bezpośredni dostęp do profesjonalnej porady doświadczonego adwokata, mówiącego w Państwa języku.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „O Nas”, w każdej chwili możecie Państwo sprawdzić profile naszych prawników. Wiele firm twierdzących, że mają doświadczenie w obsłudze roszczeń powypadkowych, nie pokazuje swoich profili, więc nie będziecie Państwo wiedzieć, z kim tak naprawdę macie do czynienia.

Wypadki-w-pracy

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy?

Jeśli mieliście Państwo wypadek w pracy i doznaliście Państwo obrażeń, a wypadek nie był Państwa winą, lub gdy zmagacie się Państwo z problemami zdrowotnymi powstałymi na skutek warunków w pracy, jesteśmy tutaj, aby zapewnić Państwu najwyższe możliwe odszkodowanie.

Możecie Państwo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy bez względu na rodzaj zatrudnienia. Niezależnie od tego, czy jest się zatrudnionym w pełnym czy też w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy tymczasowi, samozatrudnieni wykonawcy lub nawet osoby znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa jako goście w momencie wypadku mogą również ubiegać się o odszkodowanie.

Każdego roku około 30.000 osób odnosi poważne obrażenia w miejscu pracy. Jeśli są Państwo jedną z nich, mogą Państwo być uprawnieni do uzyskania odszkodowania powypadkowego.

Proszę zadzwonić do nas teraz, aby dowiedzieć się, czy mogą Państwo złożyć wniosek o odszkodowanie powypadkowe z powodu wypadku w pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w pracy i jest prawnie zobowiązany do:
Posiadania ubezpieczenie na wypadek, gdyby którykolwiek z jego pracowników doznał urazu w wyniku wypadku w pracy.
Dokonania oceny ryzyka w miejscu pracy, i sposobu wykonywania Państwa pracy, aby upewnić się, że bezpiecznie Państwo wykonują swoją pracę.
Zapewnienia bezpiecznego systemu pracy, który w jak największym stopniu zmniejszy ryzyko obrażeń.
Zapewnienia odpowiednich narzędzi i sprzętu roboczego, spełniającego określone normy bezpieczeństwa.
Utrzymania narzędzi i sprzętu roboczego w dobrym stanie.
Podejmowania działań mających na celu unikanie pracy na wysokości.
W przypadku braku możliwości uniknięcia pracy na wysokości – zapewnienia wymagań bezpieczeństwa na rusztowaniu, platformach, drabin i innych konstrukcji, będących kluczowym elementem charakteru pracy na wysokości.
Zapewnienia bezpiecznych tras, ciągów komunikacyjnych na całym terenie miejsca pracy, w tym bezpiecznego wyjścia ewakuacyjnego.
Zapewnienia w pomiesczeniach i na drogach komunikacyjnych podłóg wolnych od nierówności, dziur lub innych wad.
Zapewnienia stabilnych podłóg, o nie śliskiej nawierzchni.
Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników poruszających się pieszo, szczególnie, gdy używane są wózki widłowe, LLOPs-y lub inny sprzęt mobilny.
Zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, adekwatnego do wykonywanej pracy, w tym odpowiedniej wentyalcji, oświetlenia itp.
Zapewnienia pracownikom wystarczającej przestrzeni miejsca pracy do jej bezpiecznego wykonywania.
Wyposażenia pracowników w odpowiednią odzież ochronną, spełniającą normy określone prawem, w tym m.in. obuwie ochronne, kask, rękawiczki, gogle itp.
Prawnicy zajmujący się odszkodowaniami za wypadki przy pracy
Ochrony pracowników przed niebezpiecznymi maszynami.
Ochrony pracowników przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez ruchome części maszyn.
Zapewnienia odpowiedniego szkolenia umożliwiającego pracownikom zrozumienie zasad bezpieczeństwa pracy.
Sprawowania nadzoru nad pracownikami, zapewniającego przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa pracy.
Zapewnienia ochrony pracownikom przed narażeniem ich na działanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak opary i pyły.
Zapewnienie odszkodowanie lub zrekopensowanie szkody pracownika, w sytuacji powstałej na skutek spowodowania wypadku przez współpracownika.
Prowadzenia księgi wypadków, służącej do rejestracji wszystkich wypadków.
Zgłaszania wszystkich poważnych wypadków do BHP.
Odszkodowania-za-wypadek-w-pracy-bez-wygranej-bez-opłaty

Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy mogą być relatywnie nieskomplikowane. Prawnik musi być w stanie udowodnić, że pracodawca nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. W szczególności, że nie dochował nałożonego prawem obowiązku usunięcia lub zredukowania zagrożenia, które przyczyniło się do wypadku.

Jeśli więc sąd uzna, że pracodawca mógł podjąć „stosowne kroki”, aby zapobiec wypadkowi, jest prawdopodobne, że Państwa roszczenie zakończy się sukcesem.

Proszę dowiedzieć się w ciągu godziny, czy mogą Państwo wnieść roszczenie

Prawnicy zajmujący się odszkodowaniami za wypadki w pracy

Jeżeli doznali Państwo obrażeń w pracy z powodu zaniedbania pracodawcy, współpracownika albo też stosowanych materiałów lub sprzętu, proszę skontaktować się z nami. Prowadzimy wszelkiego typu sprawy dla ludzi zatrudnionych w różnych sektorach, począwszy od przemysłu budowlanego, poprzez produkcję i rolnictwo, skończywszy na biurach, sklepach i restauracjach.

Prowadzimy również sprawy dotyczące chorób przemysłowych i zawodowych obejmujące problemy układu oddechowego spowodowane kurzem, środkami chemicznymi i oparami, jak na przykład: pylica płuc, astma zawodowa, rozedma, schorzenia wywołane azbestem włączając azbestozę i międzybłoniaka opłucnej; utratę słuchu w wyniku pracy w hałasie; zespół wibracyjny [Vibration White Finger] spowodowany pracą przy narzędziach wibrujących; schorzenia skóry wywołane środkami chemicznymi lub innymi substancjami drażniącymi oraz „kolano górnika” [Miner’s Knee] spowodowane przewlekłym klękaniem i przebywaniem w pozycji na czworaka.

Śmiertelne wypadki w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy na zasadzie bez wygranej, bez opłaty.

Oferujemy usługę “bez wygranej, bez opłaty”, gdzie możecie Państwo być pewni, że nie będziecie musieli ponosić kosztów, jeśli sprawa nie odniesie sukcesu. Dzięki ogólnokrajowej usłudze możemy odwiedzić Państwa w domu, pracy lub w szpitalu. Każdego roku skutecznie rozstrzygamy tysiące spraw, zapewniając naszym klientom odszkodowanie za wypadki w pracy od £1,000 do ponad £1,000.000.
doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań

Jeśli zostali Państwo dotknięci przez którąkolwiek z powyższych sytuacji, skontaktujcie się Państwo z naszym doświadczonym zespołem prawników ds. odszkodowań.

Kiedy nawiążecie Państwo z nami kontakt, w ciągu godziny zgłosi się do Państwa jeden z naszych prawników i doradzi czy mają Państwo roszczenie.

Jakie kroki powinny zostać podjęte po wypadku w pracy:

Zgłoś wypadek swojemu przełożonemu lub kierownikowi.
Nalegaj, aby zarejestrowano wypadek w książce wypadków.
Proszę zobaczyć się z first aider- osoba od udzielania pierwszej pomocy i poprośic o wezwanie karetki, jeśli to konieczne.
Idź do szpitala, lub odwiedź swojego lekarza rodzinnego.
Spróbuj zrobić zdjęcia miejsca wypadku, jeśli jest to możliwe.
Polski-prawnik-wypadki-w-pracy

Po pierwsze, musimy znać kluczowe szczegóły dotyczące wypadku, szczególnie, kiedy i jak doszło do wypadku. Również potrzebujemy informacji na temat obrażeń poniesionych na skutek wypadku.

Ponadto poprosimy o szczegółowe informacje na temat tego, czy otrzymali Państwo jakąkolwiek pomoc medyczną. Ważne jest również, aby wiedzieć, czy byli świadkowie wypadku, tacy jak np. współpracownicy. Będziemy prosić o wszystkie szczegóły wraz z kopiami wszelkich zdjęć, które zostały zrobione w związku z wypadkiem. Pomoże nam to wyobrazić sobie okoliczności wypadku i ustalić podstawy do roszczenia z tytułu wypadku w pracy.

Ważne jest, aby od razu skontaktować się z nami, ponieważ możemy również pomóc w leczeniu, wsparciu i rehabilitacji po Państwa wypadku.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wysokość odszkodowania, które mogą Państwo otrzymać w wyniku wypadku przy pracy, zależy częściowo od okoliczności oraz od tego, jak poważne są Państwa obrażenia. Tutaj znajdziecie Państwo wytyczne, dotyczące wysokości odszkodowania za doznane obrażenia.

Jednakże mogą Państwo również mieć podstawy wnoszenia roszczenia o dodatkowe kwoty jeśli wykażą Państwo i ubiegają się Państwo o:

Rekompensatę utraty dochodów, w tym przyszłych strat i strat spowodowanych zwolnieniem chorobowym z pracy.
Zmianę Państwa zdolności do wykonywania pracy w przyszłości.
Koszty podróży i zakwaterowania.
Opiekę i pomoc domową.
Adaptację domu lub samochodu do Państwa potrzeb.
Rachunki medyczne.

Jakie są główne przyczyny wypadków w miejscu pracy?

Urazy w miejscu pracy zdarzają się, gdy środki bezpieczeństwa nie są wprowadzane lub gdy nie są przestrzegane lub egzekwowane. Najczęstsze przyczyny to defekty w sprzęcie, a także źle zmontowane konstrukcje, rusztowania czy regały. Wycieki, które nie są wystarczająco szybko i dokładnie usunięte, mogą spowodować upadki, a brak szkoleń lub sprzętu ochronnego może spowodować poważne obrażenia w miejscu pracy.

Często zdarzają się wypadki z pojazdami, takimi jak wózki widłowe, zwłaszcza na placach budowy i w zakładach przemysłowych.

Śmiertelne wypadki w pracy

Śmiertelne wypadki w pracy są bardzo częste w branży budowlanej czy w rolnictwie.

Wypadki te są tragiczne dla bliskich, a także powodują trudności finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, szczególnie jeśli zmarły był jedynym “żywicielem rodziny”. Nigdy się nie myśli, że stanie się to z Państwa ukochaną osobą. Jeśli tak, to nie tylko trudna sytuacja dla kogoś, kogo kochasz, ale także procesy prawne, przez które trzeba przejść, mogą być przytlaczajace. W tym momencie potrzebują Państwo przyjaznego i sympatycznego słuchacza, który może Państwa wysłuchać, a także wyjaśnić w jasny sposób, na czym te procesy prawne polegają.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ponieważ nasz zespół prawników ds. odszkodowań powypadkowych rownież zajmuje się wieloma roszczeniami dotyczącymi śmiertelnych wypadków w pracy.

Czy mogę wnieść roszczenie o odszkodowanie, będąc na umowie o pracę w zerowym wymiarze czasu?

Tak! Pracownicy objęci umową o pracę w zerowym wymiarze czasu, mają prawo do otrzymania szkolenia, narzędzi i wsparcia, aby pracować bezpiecznie. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do zapewnienia bezpieczeństwa i bezpiecznego miejsca pracy.

Czy istnieje limit czasu na wniesienie roszczenia za wypadek przy pracy?

Jeśli ulegli Państwo nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy, zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi prawnikami ds. odszkodowań. W Wielkiej Brytanii wszelkie roszczenia, powinny być składane w ciągu trzech lat od czasu wypadku w miejscu pracy.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Pani EWO chcialbym bardzo podziekowac za wszystko co dla mnie zrobiliscie pieniazki juz do mnie wplynely.