Levenes wygrywa odszkodowanie w sprawie którą inna kancelaria uznała za nie do wygrania.

Levenes uzyskuje wysokie odszkdowanie dla pracownika fabryki galwanizacyjnej rannego w wypadku z powodu poślizgnięcia w pracy. Jego sprawa została wcześniej odrzucony przez inną kancelarię prawną.

Roszczenia powypadkowe związane z poślizgnięciem w pracy

Wypadki dotyczące poślizgnięcia i potknięcia w miejscu pracy są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń. Obrażenia mogą być różne od dość niewielkich obrażeń, takich jak siniaki i skręcenia, do poważnych złamań i urazów głowy.

Powód pracował w ogromnym magazynie, w którym znajdowały się zbiorniki z kwasem i wodą i gdzie duże przedmioty metalowe były zanurzane przed wejściem do pieca. Przedmioty metalowe były transportowane wózkami widłowymi z placu zewnętrznego, a następnie przez dźwig, ze zbiornika do zbiornika i do pieca. Na skutek tego procesu, podłoga często była pokryta różnymi płynnymi substancjami, błotem, deszczem i niektóre części podłogi były śliskie, co stanowiło niebezpieczeństwo dla pracowników.

Dzień wypadku

W dniu wypadku Powód obsługiwał suwnicę bramową i szedł w kierunku pieca do cynkowania, patrząc zarówno na zawieszony przedmiot, jak i podłogę. Idąc, Powód poślizgnął się i upadł, lądując na prawym łokciu i doznał bardzo złożonego otwartego złamania. Powód przeszedł 2 operacje. Powód nie był w stanie pracować przez ponad 10 miesięcy na skutek czego, nie był w stanie wesprzeć swojej rodziny, która odczuła trudności finansowe w wyniku wypadku. Również Powoda zakres zgięcia i wyprostu został ograniczony na całe życie.

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek

Odpowiedzialność została odrzucona na podstawie, że Powód pełnił funkcję przełożonego a jego obowiązkiem było zapewnienie, aby podłoga była sucha i czysta bez jakichkolwiek substancji mogących spowodować poślizgnięcie się pracowników.

W rzeczywistości Powód nie otrzymał żadnych instrukcji, szkoleń lub odpowiedniego wyposażenia aby móc utrzymać podłogę w czystości. Często oczekiwano od Powoda pokrycia nieobecnych pracowników w firmie, z powodu notorycznych niedoborów personelu. Dlatego Powód, podczas każdej zmiany, pracował za dwie osoby. Było to praktycznie niemożliwe, aby Powód kontrolował i czyścił ogromną powierzchnię podłogi, z ograniczoną liczbą pracowników na nocnych zmianach.

Ponadto adwokaci Pozwanego zlecili sporządzenie ekspertyzy stwierdzającej, że podłoga w fabryce spełnia wymagane normy, a zatem jest bezpieczna. Poprzedni adwokaci reprezentujący Powoda uznali, że sprawa nie ma wystarczających perspektyw na sukces i ją.odrzucili.
Wszczęcie dochodzenia przez Levenes

Powód poinstruował kancelarię Levenes, bardzo krótko przed upływem terminu przedawnienia. Prawnicy z Levenes przeanalizowali dowody w sprawie Powoda i wyciągneli własne wnioski. Pomimo, że ubezpieczyciele Pozwanego odmówili zapewnienia odszkodowania za koszty prawne, Levenes podjęło sprawę i wszczeło postępowanie sądowe.

Po uzyskaniu zeznań świadka od Powoda i jego kolegów okazało się, że inspekcja kontroli podłogi została przeprowadzona w zupełnie innych warunkach niż w dniu wypadku. Stało się to w ciepły i suchy dzień i gdzie podłoga została starannie wyczyszczona przed inspekcją, a Powód nie został zaproszony do udziału w niej.

Powodzenie roszczenia o odszkodowanie powypadkowe

Stwierdzono, że stan podłogi w normalnej eksploatacji cynkowni był taki, że w niektórych miejscach był bezpieczny a w innych miejscach, bardzo śliski. Nasz partner nadzorujący sprawę Colin Martyr porównał podłogę do pizzy peperoni – tam, gdzie substancje ściekały, znajdowały się plamy (jak plasterki peperoni na pizzy) o bardzo niebezpiecznej i śliskiej powierzchni podłogi, podczas gdy obok znajdowały się obszary czystej i bezpiecznej podłogi. Po uzyskaniu i przedstawieniu dowodów przez Levenes, adwokaci Pozwanego zmienili swoje stanowisko i zaangażowali się w negocjacje ugodowe.

Sprawa została przeprowadzona przez polskiego prawnika Joannę Mackiewicz pod nadzorem starszego Partnera firmy Levenes, Colina Martyra.

Przypadek ten podkreśla, że nasz zespół prawników zajmujących się trudnymi sprawami i będzie pracował niestrudzenie, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik dla Państwa. Pracujemy na zasadzie bez wygranej bez honorarium, więc nie musicie Państwo ponosić żadnych kosztów.

Porady dotyczące wypadków w miejscu pracy

Jeśli doznali Państwo obrażeń w pracy, na publicznej nawierzchni lub autostradzie, w sklepie lub innym miejscu, prosimy o kontakt. Dokonamy oceny Państwa sprawy i poinformujemy Państwa czy złożyć roszczenie o odszkodowanie. Posiadamy doświadczenie i wiedzę, aby zagwarantować, że otrzymają Państwo maksymalną kwotę odszkodowania, do której mają Państwo prawo.

Skontaktujcie się Państwo z nami już dziś aby dowiedzieć się w ciągu godziny, jeśli mają Państwo roszczenie!

Posimy o kontakt pod numer 0800 048 2352 lub o wypełnienie formularza online.

Levenes wygrywa odszkodowanie w sprawie którą inna kancelaria uznała za nie do wygrania

2019-05-25

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email

Dziękuję serdecznie za Państwa trud włożony w moją sprawę i pełen profesjonalizm w działaniach oraz pozytywne dla mnie zakończenie sprawy.