Select Page

Obowiązki pracodawców i pracowników dotyczące Covid-19

Wybuch epidemii koronawirusa (Covid-19) wywarł znaczący wpływ na środowisko pracy, a obecny kryzys doprowadził do skoncentrowania się na prawach i obowiązkach pracodawców i pracowników.

Niektóre firmy musiały całkowicie przestać handlować, podczas gdy inne nadal pracują z wieloma pracownikami pracującymi z domu, jeśli to możliwe. Wielu pracodawców umieściło niektórych ze swoich pracowników w rządowym programie „furlough”, aby mogli otrzymać 80% wynagrodzenia. Wielu pracowników zostało wyznaczonych jako niezbędni pracownicy, oczywiście w służbie zdrowia i pracownikach opieki zdrowotnej, ale także w sektorach logistyki, dystrybucji, magazynowania i sprzedaży detalicznej.

Dla tych, którzy kontynuują pracę, obecna sytuacja rodzi wiele pytań dotyczących ich praw, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracodawca nadal działa, a charakter pracy oznacza, że pracownicy nie mogą wykonywać pracy z domu i muszą przybyć do normalnego miejsca pracy, w jaki sposób należy chronić ich zdrowie i bezpieczeństwo?

Ten artykuł został napisany 6 kwietnia 2020 i odzwierciedla aktualne wytyczne na ten dzień.

Podstawowy obowiązek pracodawcy

Pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka pracy, aby zidentyfikować ryzyko, a następnie je wyeliminować lub zredukować do możliwie najniższego poziomu. Pracodawca powinien być na bieżąco z wytycznymi rządu i zapewnić, że stale sprawdza swoje oceny ryzyka.

Co z pracą zdalną, czy to jest obowiązkowe i kto powinien pracować w domu?

Jeśli praca może być wykonana w domu, Państwo powinni mieć pozwolenie na pracę z domu.

Jeśli nie można wykonywać swoją prace w domu, ocena ryzyka zidentyfikuje ryzyko zarażenia się wirusem. Konieczne będzie podjęcie środków, takich jak:

  • Informacja dla pracowników o działaniach podjętych w celu zmniejszenia ryzyka narażenia w miejscu pracy.
  • Menedżerowie powinni wiedzieć, na jakie objawy należy zwrócić uwagę, aby mogli zidentyfikować każdego pracownika, który mógł zostać zarażony, i natychmiast odesłać go do domu.
  • Zachęcnie pracowników do regularnego mycia rąk przez minimum 20 sekund.
  • Przypominanie pracownikom o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych pracowników.
  • Zachęcanie pracowników do postępowanie zgodnie z poradami na temat dystansu społecznego.

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź ten link.

Jednorazowe rękawiczki i środki dezynfekujące do rąk

Nie ma ogólnego obowiązku zapewnienia pracownikom rękawiczek lub środków dezynfekujących.
Pracodawców zachęca się do zapewnienia takiego sprzętu i doradzenia pracownikom, aby z niego korzystali.
Ta praktyka jest ważna, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników.

Stosowanie masek ochronnych

Z wyjątkiem przypadku pracowników opieki zdrowotnej, którzy są narażeni na wysokie ryzyko kontaktu z pacjentami, którzy zostali zarażeni, nie ma rządowych wytycznych zalecających stosowanie masek jako ogólnego środka ochronnego.

Istnieje wiele informacji na temat masek i na tym etapie nie jest jasne, czy porady dla pracodawców na temat masek zmienią się. Obecnie nie ma ogólnej porady, aby je zapewnić.

Odległość między stacjami roboczymi

Aby zastosować się do wytycznych dotyczących dystansowania społecznego, pracodawcy mogą potrzebować zmian na stanowiskach pracy w celu zapewnienia większej odległości między pracownikami niż byłoby to normalne.

Nawet przed obecnym wybuchem epidemii, prawo już przewidywało, że miejsce pracy powinno mieć wystarczającą przestrzeń dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy przeprowadzający oceny ryzyka muszą zastanowić się, w jaki sposób pracownicy mogą wykonać pracę w miejscu, w którym zwykle byliby bliżej niż w odległości 2 metry od siebie, i wprowadzić zmiany w metodzie pracy, aby można ją wykonać, ale w bezpieczny sposób.

Zbiorowe środki ochronne

Pracodawcy mają obowiązek chronić pracowników, a także innych którzy mogą odwiedzić miejsce pracy ale nie są przez nich zatrudnieni, w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. W kontekście obecnej epidemii oznacza to podejmowanie takich działań, jak częste czyszczenie i dezynfekcja przedmiotów i powierzchni, które są regularnie dotykane.

Pracodawcy powinni upewnić się, że wszyscy znają zasady, np. umieszczając plakaty przypominające pracownikom na przykład o umyciu rąk i dystansie społecznym.

Troska o bezpieczeństwo wszystkich w społeczeństwie leży u podstaw rządowych wskazówek dla pracodawców i pracowników.

Levenes chciałby podziękować kluczowym pracownikom za kontynuowanie pracy w tych niespotykanych i trudnych okolicznościach.

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Podziękowanie od Pana KK, który otrzymał odszkodowanie za głebokie rozcięcie palca doznane w wyniku wypadku w pracy