Select Page

£15,568.00 za obrażenia pleców przyznane podczas rozprawy sądowej

Pan PS miał wypadek w pracy. Okoliczności wypadku były takie, że Pan PS został specyficznie poproszony przez swojego przełożonego aby pomóc mu przenieść paletę pełna kartonów z ubraniami z rolek na podłoge. Kiedy Pan PS i jego przełożyny chwycili paletę i próbowali ja podnieść Pan PS poczuł ból w plecach.

Strona pozwana, TK MAXX nigdy nie uznali odpowiedzialności za wypadek. Przełożony Pana PS powiedział, ze nie pamięta podnoszenia z Panem PS palety pełnej towaru. Strona pozwana przedstawiła dukumentację potwierdzajacą, ze Pan PS miał wiele różnych szkoleń uwzględniając szkolenie dotyczące zasad bezpiecznego przenoszenia ładunków.

W dniu 13 stycznia 2015 odbyła się rozprawa sądowa. Wysokość odszkodowania była uzgodniona pomiędzy stronami przed rozprawą sądową. Jednak odpowiedzialność za wypadek była kwestią sporną. Sędzia w swoim wyroku powiedział, że Pan PS był bardzo dobrym, wiarygodnym i spójnym świadkiem. Sędzia powiedział, ze w jego opinii przełożony Pana PS nie był uczciwym świadkiem. Kiedy przełożony został zapytany przez adwokata Pana PS czy praca dla strony pozwanej była napięta i bardzo gorączkowa w odpowiedzi na to pytanie przełożony zaczął się śmiać. Sędzia powiedział, ze pomimo tego, iż strona pozwana przedstawiła bardzo dobrze udokumentowaną ewidencję szkoleniową nie zapewnili bezpiecznychwarunków pracy.

Pan PS zostal nagrodzony na kwote £15,568.00 uwzgledniajac odsetki sądowe.

£15,568.00 za obrażenia pleców przyznane podczas rozprawy sądowej

06 Feb 2015Przykładowe sprawy

Poufna wstępna porada już dzisiaj 0800 048 2352 lub poniżej proszę wpisać Państwa dane, aby dowiedzieć się w ciągu godziny, czy możemy Państwu pomóc.

Imię
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu
Field is required!
Field is required!
Adres email
Field is required!
Field is required!
Wiadomość
Field is required!
Field is required!
  • Proszę skontaktuj się ze mną:
  • Na numer telefonu
  • Na email
Proszę skontaktuj się ze mną:
Field is required!
Field is required!

Tak się ciesze, że mój kolega polecił mi kancelarie prawną Levenes. Oni przekroczyli moje oczekiwania. Napewno bede polecał Levenes moim znajomym. Jestem w siódmym niebie, że wynegocjowaliście tak wysokie odszkodowanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszego profesjonalnego i bardzo miłego podejścia